Home > Microsoft > มาตรวจสอบกันง่ายๆว่า .Net Frame work เวอร์ชั่นอะไรทำงานอยู่…

มาตรวจสอบกันง่ายๆว่า .Net Frame work เวอร์ชั่นอะไรทำงานอยู่…

เผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดต้องการอัพเดตเวอร์ชั่น .Net Frame Work ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ และให้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆสามารถใช้งานร่วมกันได้ ก็ลองเอาวิธีการตรวจเช็คต่อไปนี้ไปตรวจเช็คกันดูครับ เท่าที่คิดออกก็จะมี 2 วิธีด้วยกัน

วิธีแรก ก็เพียงแค่กดปุ่มคีย์ลัด Windows + R บนคีย์บอร์ด เพื่อเรียกใช้งานหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ + กด OK

cmd /c dir/b/ad “%systemroot%\Microsoft.NET\Framework”&pause

ก็จะเจอกับหน้าต่างข้อความ

.Net Frame work

วิธีที่สอง ก็ให้เปิดโปรแกรม Notepad ที่มีมาให้กับ Windows ขึ้นมา แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงไป หรือจะก็อบปี้ข้อความต่อไปนี้ไปวางในโปรแกรม Notepad ก็ได้

Dim Act :Set Act = CreateObject(“Wscript.Shell”)
Dim Obj, Rg1, Rst

Dim Reg :Reg = Array( _
“1 – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\1.0.3705\Version”, _
“1.1 – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\1.1.4322\Version”, _
“2 – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727\Version”, _
“3 – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Version”, _
“3.5 – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5\Version”)
On Error Resume Next
For Each Obj In Reg
Rg1 = Split(Obj,” – “)
If IsNull(Act.RegRead(Rg1(1))) Then
Rst = Rst & “Missing Net Frame Work : ” & Rg1(0) & vbCrLf
Else
Rst = Rst & “Confirm Net Frame Work : ” & Rg1(0) & ” – ” & Act.RegRead(Rg1(1)) & vbCrLf
End If
Next

MsgBox Rst, 4128,”Net Framework Info”

แล้วบันทึกชื่อไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ VBScript เป็นชื่อ NFWVersion.vbs โดยเลือกที่จัดเก็บไว้บนหน้าเดสต์ทอปก็ได้ เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น แถมยังสามารถเก็บไฟล์นี้ไว้ไปเปิดตรวจเช็คกับเครื่องอื่นๆได้อีกด้วย

.Net Frame work

เมื่อดับเบิ้ลคลิกชื่อไฟล์ที่เพิ่งสร้างเสร็จ ก็จะได้หน้าต่างแจ้งเตือน Net Framwork Info ขึ้นมา

.Net Frame work


  Note. "สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก็อปปี้ต้อง VarietyPC.net เท่านั้น! ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เว็บมาสเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์ใด คัดลอกบทความหรือรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์อื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด"


เผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดต้องการอัพเดตเวอร์ชั่น .Net Frame Work ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ และให้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆสามารถใช้งานร่วมกันได้ ก็ลองเอาวิธีการตรวจเช็คต่อไปนี้ไปตรวจเช็คกันดูครับ เท่าที่คิดออกก็จะมี 2 วิธีด้วยกัน วิธีแรก ก็เพียงแค่กดปุ่มคีย์ลัด Windows + R บนคีย์บอร์ด เพื่อเรียกใช้งานหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ + กด OK cmd /c dir/b/ad "%systemroot%\Microsoft.NET\Framework"&pause ก็จะเจอกับหน้าต่างข้อความ วิธีที่สอง ก็ให้เปิดโปรแกรม Notepad ที่มีมาให้กับ Windows ขึ้นมา แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงไป หรือจะก็อบปี้ข้อความต่อไปนี้ไปวางในโปรแกรม Notepad ก็ได้ Dim Act :Set Act = CreateObject("Wscript.Shell") Dim Obj, Rg1, Rst Dim Reg :Reg = Array( _ "1 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\1.0.3705\Version", _ "1.1 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\1.1.4322\Version", _ "2 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727\Version", _ "3 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Version", _ "3.5 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5\Version") On Error Resume Next For Each Obj In Reg Rg1 = Split(Obj," - ") If IsNull(Act.RegRead(Rg1(1))) Then Rst…

Review Overview

About varietypc

บทความส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ VarietyPC.net จะมีการนำเสนอบทความทั้งข้อความและรูปภาพประกอบที่ค่อนข้างละเอียด ส่วนหนึ่งก็เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและไม่เกร็งหรือกลัวที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เหมือนเวลาผมเข้าเว็บไซต์บางเว็บที่มีการอธิบายแบบลวกๆ อธิบายไม่เข้าใจ ทำให้งงเป็นไก่ตาแตกไปเป็นวันๆหรือยกเลิกที่จะทำไปเลยก็มี หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยส่วนใด สามารถสอบถามได้นะครับ

ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม? โพสต์ที่นี่เลย!