Home Tags Windows 10 Media Creation Tool

Tag: Windows 10 Media Creation Tool

การอัพเกรด Windows 7, Windows 8.1 เป็น Windows 10

หลังจากที่ทาง Microsoft ได้มีการเปิดตัว Windows 10 อย่างเป็นทางการไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว ก็มีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันได้ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ามาเป็น Windows 10 ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ก้าวทันยุคสมัย อยากลองใช้งานระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเดิมอย่าง Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม