Home Tags Passwordchg

Tag: passwordchg

5 วิธี หากเรียกใช้ Change Password บน Windows 8.1 ไม่ได้

ถ้าหากเพื่อนๆที่กำลังใช้งาน Windows 8.1 อยู่ละก็ แล้วต้องประสบพบเจอกับการที่ไม่สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ วันนี้เว็บ VPC จะมี 5 วิธีด้วยกันสำหรับเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ให้กับ Windows 8.1 ของท่าน เผื่อบางท่านจะเรียกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วเกิดปัญหาอันไม่สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ครับ

Lastest Posts

Most Popular