Home > Knowledge Base > Raid (Redundant Array of Inexpensive Disks)

Raid (Redundant Array of Inexpensive Disks)

547_01

คือ การนำเอาฮาร์ดดิสต์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเสมือนเป็นฮาร์ดดิสต์ตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพ (Performance) สูงขึ้น และมีโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลน้อยลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งเทียบได้กับฮาร์ดดิสต์ที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง โดยกลุ่มของฮาร์ดดิสต์ที่นำมาต่อร่วมกันภายใต้เทคโนโลยี Raid นี้เรียกว่า ดิสต์อาร์เรย์ (Disk Array) ซึ่งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่างๆจะมองเห็นเป็นฮาร์ดดิสต์เพียงตัวเดียวที่มีขนาดใหญ่เท่ากับความจุของทุกตัวรวมกัน เดิมที่เทคโนโลยี Raid ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่อง Server โดยแบ่งประเภทการนำฮาร์ดดิสต์มาใช้งานร่วมกันไว้ 5 แบบหรือ 5 ระดับด้วยกันคือ ตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5 แต่ต่อมาได้ถูกนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ Desktop ทั่วๆไปด้วย จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆระดับจนกลายมาเป็น Raid 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ Raid 10 เป็นต้น โดย Raid 0 จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้งานกับเครื่องพีซีทั่วไป


  Note. "สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก็อปปี้ต้อง VarietyPC.net เท่านั้น! ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เว็บมาสเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์ใด คัดลอกบทความหรือรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์อื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด"


คือ การนำเอาฮาร์ดดิสต์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเสมือนเป็นฮาร์ดดิสต์ตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพ (Performance) สูงขึ้น และมีโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลน้อยลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งเทียบได้กับฮาร์ดดิสต์ที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง โดยกลุ่มของฮาร์ดดิสต์ที่นำมาต่อร่วมกันภายใต้เทคโนโลยี Raid นี้เรียกว่า ดิสต์อาร์เรย์ (Disk Array) ซึ่งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่างๆจะมองเห็นเป็นฮาร์ดดิสต์เพียงตัวเดียวที่มีขนาดใหญ่เท่ากับความจุของทุกตัวรวมกัน เดิมที่เทคโนโลยี Raid ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่อง Server โดยแบ่งประเภทการนำฮาร์ดดิสต์มาใช้งานร่วมกันไว้ 5 แบบหรือ 5 ระดับด้วยกันคือ ตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5 แต่ต่อมาได้ถูกนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ Desktop ทั่วๆไปด้วย จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆระดับจนกลายมาเป็น Raid 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ Raid 10 เป็นต้น โดย Raid 0 จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้งานกับเครื่องพีซีทั่วไป

Review Overview

About varietypc

บทความส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ VarietyPC.net จะมีการนำเสนอบทความทั้งข้อความและรูปภาพประกอบที่ค่อนข้างละเอียด ส่วนหนึ่งก็เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและไม่เกร็งหรือกลัวที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เหมือนเวลาผมเข้าเว็บไซต์บางเว็บที่มีการอธิบายแบบลวกๆ อธิบายไม่เข้าใจ ทำให้งงเป็นไก่ตาแตกไปเป็นวันๆหรือยกเลิกที่จะทำไปเลยก็มี หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยส่วนใด สามารถสอบถามได้นะครับ

ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม? โพสต์ที่นี่เลย!