หน้าแรก แท็ก Disk Array

แท็ก: Disk Array

Raid (Redundant Array of Inexpensive Disks)

0
คือ การนำเอาฮาร์ดดิสต์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเสมือนเป็นฮาร์ดดิสต์ตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพ (Performance) สูงขึ้น และมีโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลน้อยลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งเทียบได้กับฮาร์ดดิสต์ที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง โดยกลุ่มของฮาร์ดดิสต์ที่นำมาต่อร่วมกันภายใต้เทคโนโลยี Raid นี้เรียกว่า ดิสต์อาร์เรย์ (Disk Array) ...

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม