Home Tags Xpress Install

Tag: Xpress Install

Xpress Install

ในการติดตั้งไดร์เวอร์ของเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆบางยี่ห้อในปัจจุบัน มักจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการติดตั้งไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียวเพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบ และติดตั้งไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเมนบอร์ดรุ่นนั้นๆให้โดยอัตโนมัติ เช่นดังรูปตัวอย่าง เมื่อเราคลิกปุ่ม “ XPress Install ” ไดร์เวอร์ทั้งหมดที่จำเป็นจะถูกติดตั้งให้อย่างครบถ้วนโดยอัตโนมัติ

Lastest Posts

Most Popular