Home Tags Windows Experience Index

Tag: Windows Experience Index

โกงค่า Performance กับ Windows 7 แบบหน้าด้านๆกันดีกว่า

ค่า Performance หรือค่า Windows Experience Index ค่านี้กับ Windows 7 ปกติจะมีไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นและผลรวมทั้ง หมดออกมาว่าได้คะแนนเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เครื่องของเราๆท่านๆกับสเปคเครื่องทั่วไปคงจะไม่มีเครื่องของใครได้คะแนน เต็มกันหมดนะครับ ยกเว้นก็แต่เครื่องสเปคสูง สเปคเทพโน่นเลย หรือไม่ก็ ....

Lastest Posts

Most Popular