Home Tags Not Responding

Tag: Not Responding

การแก้ไขปัญหา Mozilla Firefox Not Responding

ปัญหา mozilla firefox not responding ขึ้นตรงกลางไตเติ้ลบาร์เลย แต่ก็ต้องฝืนทนใช้มาอย่างนี้แหละ ขี้เกียจหาวิธีแก้ (และหลายๆท่านก็น่าจะเคยเจอหรือเจออยู่) โดยที่เราใช้งานเบราเซอร์ mozilla firefox เข้าเว็บอยู่ดีๆ แล้วก็ต้องเจอกับปัญหาตัวเบราเซอร์ค้างไปชั่วขณะ อาจจะ 1-2 นาทีหรือนานกว่านี้ และทำให้เราไม่สามารถใช้งานส่วนอื่นๆบนระบบ Windows ได้อีกด้วย

IE 8 กับข้อความ Windows Internet Explorer (Not Responding)

สำหรับปัญหาดังกล่าว อาจเป็นไปได้ว่า Add-ons ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมท่อง เว็บอย่าง Internet Explorer ให้การท่องเว็บไปเป็นอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่บางครั้งโปรแกรมเสริมบางตัวก็อาจไม่สนับสนุนบางคำสั่งกับเว็บเพจนั้นๆ ทำให้เกิดอาการค้างไปดื้อๆ และไม่สามารถเรียกเปิดแท็บอื่นๆได้อีกด้วย ดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆ ....

Lastest Posts

Most Popular