Home Tags Memory Cache

Tag: Memory Cache

มารู้จักกับ Cache ของ CPU กันดีกว่า

Cache นั้น ถ้าว่ากันตามหลักการมันก็คือ หน่วยความจำชนิดหนึ่งซึ่งจะมีความเร็วในการเข้าถึง และการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง โดยจะมีหน้าที่ในการเก็บพักข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อเวลาที่ CPU ต้องการใช้ข้อมูลนั้นๆจะได้ค้นหาได้เร็ว โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด ....

Lastest Posts

Most Popular