Home > Tag Archives: Desktop Context Menu

Tag Archives: Desktop Context Menu

เรามาเพิ่ม Safe Mode ไว้ที่เมนูคลิกขวาให้เรียกใช้ได้ง่ายๆกันดีกว่า

เพิ่ม Safe Mode ไว้ที่เมนูคลิกขวา

Safe Mode เป็นตัวเลือกที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ที่จะคอยช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานที่เราคาดไม่ถึง เช่น ไฟล์ระบบ Windows มีปัญหา, ติดตั้งไดร์เวอร์ให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผิดรุ่น เป็นต้น ซึ่งบางครั้งเราจะไม่สามารถแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดต่างๆบนระบบ Windows ตามปกติได้ เพราะต้องแก้ไขบนโหมด Safe Mode เท่านั้น ครั้นจะรีสตาร์ทเครื่องใหม่ แล้วต้องมากดปุ่ม F8 ย้ำๆขณะบูตเครื่องใหม่ เพื่อให้ระบบบูตเข้าสู่โหมด Safe Mode ได้

Read More »