หน้าแรก แท็ก Partition

แท็ก: Partition

NTFS กับการฟอร์แมตพาร์ทิชันบน Windows Vista

0
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista นั้น จะใช้กับระบบไฟล์แบบ NTFS ได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้กับ FAT32 เหมือน Windows XP ได้ ดังนั้นการฟอร์แมตด้วยแผ่นติดตั้ง Windows Vista จะได้ระบบไฟล์เป็นแบบ NTFS โดยอัตโนมัติ หรือถ้าหากผู้ใช้ต้องการจัดเตรียมฮาร์ดดิสต์สำหรับติดตั้ง Windows Vista ด้วยวิธีการอื่นๆก็ให้ฟอร์แมตพาร์ทิชันด้วยระบบไฟล์แบบ NTFS เท่านั้นครับ

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม