Home > Articles > คำว่า “พอร์ต (Port)” หมายถึง?

คำว่า “พอร์ต (Port)” หมายถึง?

69601

จริงๆแล้ว หมายถึง พอร์ตเสมือน ซึ่งไม่ใช่ Port serial หรือ Port อื่นๆ ที่เรามองเห็น แต่พอร์ตเสมือนนี้ หมายถึง พื้นที่เล็กๆในหน่วยความจำของเครื่อง ที่กันเอาไว้เพื่อการสื่อสารระหว่างโปรแกรมต่างๆในระบบ จากเครื่องอื่นที่อยู่ในหรือนอกเครือข่าย โดยจะมีการกำหนดเป็นหมายเลขเอาไว้เช่น

พอร์ตหมายเลข 139 ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ NetBios

พอร์ตหมายเลข 1433 ใช้ในการสื่อสารระหว่างโปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL Server เป็นต้น

โดยโปรแกรมที่ใช้หมายเลขพอร์ตเหล่านี้ ก็จะรอรับการติดต่อมาจากโปรแกรมหรือแอพลิเคชันตัวอื่นอยู่ตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง


  Note. "สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก็อปปี้ต้อง VarietyPC.net เท่านั้น! ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เว็บมาสเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์ใด คัดลอกบทความหรือรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์อื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด"


จริงๆแล้ว หมายถึง พอร์ตเสมือน ซึ่งไม่ใช่ Port serial หรือ Port อื่นๆ ที่เรามองเห็น แต่พอร์ตเสมือนนี้ หมายถึง พื้นที่เล็กๆในหน่วยความจำของเครื่อง ที่กันเอาไว้เพื่อการสื่อสารระหว่างโปรแกรมต่างๆในระบบ จากเครื่องอื่นที่อยู่ในหรือนอกเครือข่าย โดยจะมีการกำหนดเป็นหมายเลขเอาไว้เช่น พอร์ตหมายเลข 139 ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ NetBios พอร์ตหมายเลข 1433 ใช้ในการสื่อสารระหว่างโปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL Server เป็นต้น โดยโปรแกรมที่ใช้หมายเลขพอร์ตเหล่านี้ ก็จะรอรับการติดต่อมาจากโปรแกรมหรือแอพลิเคชันตัวอื่นอยู่ตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง

Review Overview

About varietypc

บทความส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ VarietyPC.net จะมีการนำเสนอบทความทั้งข้อความและรูปภาพประกอบที่ค่อนข้างละเอียด ส่วนหนึ่งก็เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและไม่เกร็งหรือกลัวที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เหมือนเวลาผมเข้าเว็บไซต์บางเว็บที่มีการอธิบายแบบลวกๆ อธิบายไม่เข้าใจ ทำให้งงเป็นไก่ตาแตกไปเป็นวันๆหรือยกเลิกที่จะทำไปเลยก็มี หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยส่วนใด สามารถสอบถามได้นะครับ

ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม? โพสต์ที่นี่เลย!