แสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน

0
อ่านแล้ว 74 ครั้ง
แสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน
แสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน

สำหรับการแสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน จะเป็นการดึงเอาข้อมูลโพสต์ล่าสุดบนฐานข้อมูล wordpress ในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา มาแสดงบนเว็บเพจยังตำแหน่งที่ต้องการ เช่น single.php, page.php หรือ index.php

<ul>
<?php
function filter_where($where = '') {
//โพสต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
$where .= " AND post_date > '" . date('Y-m-d', strtotime('-30 days')) . "'";
return $where;
}
add_filter('posts_where', 'filter_where');
query_posts('post_type=post&posts_per_page=10&orderby=comment_count&order=DESC');
while (have_posts()): the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf(esc_attr('Permalink to %s'), the_title_attribute('echo=0')); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
wp_reset_query();
?>
</ul>

note.
-30 days จะเป็นการดึงโพสต์ใน 30 วันล่าสุดมาแสดง
posts_per_page=10 จะเป็นการดึงเอาโพสต์ 10 อันดับแรกมาแสดงคุณคิดเห็นอย่างไรกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.