แสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน

0
5884
แสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน
แสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน

สำหรับการแสดง 10 โพสต์ยอดนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ใช้ปลั๊กอิน จะเป็นการดึงเอาข้อมูลโพสต์ล่าสุดบนฐานข้อมูล wordpress ในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา มาแสดงบนเว็บเพจยังตำแหน่งที่ต้องการ เช่น single.php, page.php หรือ index.php

<ul>
<?php
function filter_where($where = '') {
//โพสต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
$where .= " AND post_date > '" . date('Y-m-d', strtotime('-30 days')) . "'";
return $where;
}
add_filter('posts_where', 'filter_where');
query_posts('post_type=post&posts_per_page=10&orderby=comment_count&order=DESC');
while (have_posts()): the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf(esc_attr('Permalink to %s'), the_title_attribute('echo=0')); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
wp_reset_query();
?>
</ul>

note.
-30 days จะเป็นการดึงโพสต์ใน 30 วันล่าสุดมาแสดง
posts_per_page=10 จะเป็นการดึงเอาโพสต์ 10 อันดับแรกมาแสดงคุณคิดเห็นอย่างไรกับข่าว/บทความนี้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่