ความหมายของ CL หรือ CAS Latency

0
4796

575_01

ค่า CL หรือ CAS Latency เป็นค่าหน่วงเวลาในการอ่าน/เขียนข้อมูลของแรม ค่า CL จึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการรับ/ส่งข้อมูลของแรมเช่น ค่า CL = 9 หมายความว่า แรมจะต้องเสียเวลารอ 9 สัญญาณนาฬิกาหรือเปรียบเทียบง่ายๆคือ 9 Hz เพื่อที่จะรับ/ส่งข้อมูล ในขณะที่ CL = 5 จะใช้ระยะเวลาการรอเพียง 5 สัญญาณนาฬิกา แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้สอดคล้องกับบัสของแรมด้วย บางครั้งผู้ใช้ไม่สามารถเลือกแรมที่มีค่า CL ต่ำๆได้ เพราะแรมที่มีค่า CL ต่ำกว่าปกติจะเป็นแรมที่คัดพิเศษจึงมีราคาสูงกว่าและหาซื้อได้ยากกว่าเช่นกัน ดังนั้น ในการทำงานปกติแล้วผู้ใช้ไม่สามารถรู้สึกถึงความแตกต่างของค่า CL ได้ชัดเจน นอกเสียจากจะนำมาทดสอบด้วยโปรแกรมทดสอบแรมอย่าง Everest Ultimate เป็นต้นคุณคิดเห็นอย่างไรกับข่าว/บทความนี้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่