หน้าแรก แท็ก CAS Latency

แท็ก: CAS Latency

ความหมายของ CL หรือ CAS Latency

0
ค่า CL หรือ CAS Latency เป็นค่าหน่วงเวลาในการอ่าน/เขียนข้อมูลของแรม ค่า CL จึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการรับ/ส่งข้อมูลของแรมเช่น ค่า CL = 9 หมายความว่า แรมจะต้องเสียเวลารอ 9 สัญญาณนาฬิกาหรือเปรียบเทียบง่ายๆคือ 9 Hz เพื่อที่จะรับ/ส่งข้อมูล ในขณะที่ CL = 5 จะใช้ระยะเวลาการรอเพียง 5 สัญญาณ....

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม