แก้ไข hosts file บน Windows 8 ไม่ได้ ระบบฟ้อง Access is denied

4

สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข hosts file บน Windows 8 ด้วย Text Editor อย่าง Notepad ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการปิดบังตัวซอฟท์แวร์ไม่ให้มีการอัพเดตตัวเองหรือส่งข้อมูลตัวซอฟท์แวร์กลับไปหาเว็บไซต์ผู้ผลิตในกรณีที่ใช้ซอฟท์แวร์เถื่อน ก็ต้องใส่ url address ของเว็บไซต์ผู้ผลิตนั้นๆและใส่ ip address ของเครื่อง Localhost ที่ใช้งานอยู่ไว้ใน hosts file แล้วพอแก้ไขค่าภายในเสร็จ ครั้นจะทำการบันทึก ระบบกลับไม่ยอมบันทึกให้ และเจอกล่องข้อความ Access is denied. ดังรูป

hosts-file-01

วิธีแก้ไข

ก็เพียงแค่ ก่อนที่จะคลิกเปิดซอฟท์แวร์ Notepad ให้เปลี่ยนขั้นตอนการคลิกซ้ายด้วยวิธีปกติ มาเป็นการเปิดแบบคลิกขวา แล้วเลือก Run as administrator เพื่อเปิดด้วยสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเครื่อง เมื่อตัวซอฟท์แวร์ถูกเปิดขึ้นมา ก็ทำการแก้ไขค่าภายในตามปกติ แล้วในขั้นตอนของการบันทึก อย่าลืมเปลี่ยนที่หัวข้อ Save as type ให้เป็น All Files -> คลิกชื่อไฟล์ hosts ที่จะเขียนทับ -> แล้วกด Save ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

hosts-file-02