เอปสันมอบ 1 แสน สนับสนุนประกวดวาดรูป “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 11

0
อ่านแล้ว 705 ครั้ง
การ์ดนี้เพื่อน้อง

เอปสันมอบ 1 แสน สนับสนุนประกวดวาดรูป “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 11

Card-for-Children

นางสาวณปภา ราชสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อสนับสนุนการประกวดวาดภาพโครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “ใต้ร่มธงไทย” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน

โดยเอปสันให้การสนับสนุนโครงการฯ นี้มาอย่างต่อเนื่อง ในงานเอปสันได้นำขนมไปแจกเพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการทางร่างกาย จากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์