Home > Articles > EasyRecovery Professional กับการกู้ข้อมูลอย่างเซียน

EasyRecovery Professional กับการกู้ข้อมูลอย่างเซียน

72901

โปรแกรม EasyRecovery Professional เป็นโปรแกรมยอดนิยมอีกตัว ที่ใช้สำหรับกู้ข้อมูล, ซ่อมแซมฮาร์ดดิสต์โดยเฉพาะ และสามารถเอามาใช้ในการกู้ไฟล์งาน, เอกสารต่างๆได้แม้ว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้มีการฟอร์แมตไปแล้ว รวมไปถึงการซ่อมแซมไฟล์ที่ถูกสร้างด้วย Microsoft Office ที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมอีกด้วย

สำหรับบทความนี้ผมใช้ EasyRecovery Professional เวอร์ชัน 6.4

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับหัวข้อหลักๆที่ใช้สำหรับการกู้ข้อมูลในแบบต่างๆกันก่อนครับ

AdvancedRecovery คือ การกู้ไฟล์ข้อมูลต่างๆที่เราเผลอลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยการค้นหาไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลบกลับมา และเราสามารถเลือกเก็บเฉพาะบางไฟล์ที่ต้องการได้

DeletedRecovery คือ การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบไปนานแล้ว และต้องการกลับคืนมาอีกครั้ง

FormatRecovery คือ การกู้ไฟล์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ทั้งพาร์ทิชัน ที่เกิดจากการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ไปแล้ว

RawRecovery คือ การกู้ไฟล์ข้อมูลทุกประเภท แต่ไม่ต้องการกู้โครงสร้างไฟล์ระบบของวินโดวส์

ResumeRecovery คือ การบันทึกผลการค้นหาไฟล์ต่างๆเก็บไว้ อาจจะเนื่องจากต้องหยุดการกู้ไฟล์ไว้ก่อน เมื่อจะกลับมากู้ต่อก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มการค้นหาใหม่

EmergencyDiskette คือ การกู้คืนไฟล์ต่างๆทั้งที่อาจเกิดจากการลบหรือฟอร์แมตวินโดวส์และวินโดวส์ไม่สามารถทำงานได้เช่น ไฟล์บูตระบบของวินโดวส์เสียหาย แล้วต้องการสร้างแผ่น Emergency เก็บไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหา

และสำหรับบทความนี้ผมขอเลือกนำเสนอ 2 หัวข้อนะครับ ซึ่งมีดังนี้

การใช้เมนู AdvancedRecovery กู้ข้อมูลที่สูญหายให้กลับคืนมา

ส่วนใหญ่ปัญหาที่ทำให้ข้อมูลในเครื่องสูญหาย เกิดขึ้นเพราะเครื่องของเราโดนไวรัสหรือไม่ก็เกิดจากเราไปเผลอลบไฟล์ต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ข้อมูลต่างๆเราสามารถกู้กลับมาได้โดยใช้เมนูตัวนี้เลยครับ

1.เปิดโปรแกรม EasyRecovery ขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Data Recovery

2.คลิกเลือกหัวข้อสำหรับการกู้ข้อมูล AdvancedRecovery ดังรูป แล้วรอสักครู่จนกว่าโปรแกรมจะทำการตรวจสอบระบบไฟล์เสร็จ

72902

3.เลือกพาร์ทิชันที่ต้องการจะกู้แล้วกด Next

72903

4.โปรแกรมเริ่มค้นหาไฟล์และข้อมูลที่สูญหายให้รอสักครู่

72904

5.เลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดตามที่ต้องการกู้ แล้วกด Next

72905

6.กดปุ่ม Browse เพื่อกำหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำหรับเก็บไฟล์ที่เรากู้ได้เอาไว้

72906

7.เลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำหรับจัดเก็บไฟล์ตามต้องการ แล้วกด OK

72907

8.โปรแกรมกำลังทำการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา ให้รอสักครู่ครับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของไฟล์ที่กู้กลับมาทั้งหมด)

72908

9.กดปุ่ม Done เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการกู้ข้อมูลในหัวข้อ AdvancedRecovery ครับ

72909

การใช้เมนู DeletedRecovery สำหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปนานแล้ว

หลายต่อหลายครั้งเมื่อเราลบไฟล์ข้อมูล, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เพลงที่ไม่ต้องการใช้งานออกไปจากเครื่องหลายวันแล้ว แต่วันดีคืนดีอยากได้ไฟล์ต่างๆกลับมาใช้งานอีก เราสามารถกู้ไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปให้กลับมาได้ดังนี้

72910

1.เปิดโปรแกรม EasyRecovery ขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Data Recovery

2.คลิกเลือกหัวข้อสำหรับการกู้ข้อมูล DeletedRecovery ?ดังรูป แล้วรอสักครู่จนกว่าโปรแกรมจะทำการตรวจสอบระบบไฟล์เสร็จ

3.เลือกพาร์ทิชันที่ต้องการจะกู้แล้วกด Next

72911

4.โปรแกรมเริ่มค้นหาไฟล์และข้อมูลที่สูญหายให้รอสักครู่

72912

5.เลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดตามที่ต้องการกู้ แล้วกด Next

72913

6.กดปุ่ม Browse เพื่อกำหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำหรับเก็บไฟล์ที่เรากู้ได้เอาไว้

72914

7.เลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำหรับจัดเก็บไฟล์ตามต้องการ แล้วกด OK

72915

8.โปรแกรมกำลังทำการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา ให้รอสักครู่ครับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของไฟล์ที่กู้กลับมาทั้งหมด)

72916

9.กดปุ่ม Done เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการกู้ข้อมูลในหัวข้อ DeletedRecovery ครับ

72917

10.เมื่อทำทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองเข้าไปตรวจสอบไฟล์ต่างๆที่ได้ทำการกู้คืนมาจากโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ครับ

72918


  Note. "สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก็อปปี้ต้อง VarietyPC.net เท่านั้น! ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เว็บมาสเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์ใด คัดลอกบทความหรือรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์อื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด"


โปรแกรม EasyRecovery Professional เป็นโปรแกรมยอดนิยมอีกตัว ที่ใช้สำหรับกู้ข้อมูล, ซ่อมแซมฮาร์ดดิสต์โดยเฉพาะ และสามารถเอามาใช้ในการกู้ไฟล์งาน, เอกสารต่างๆได้แม้ว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้มีการฟอร์แมตไปแล้ว รวมไปถึงการซ่อมแซมไฟล์ที่ถูกสร้างด้วย Microsoft Office ที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมอีกด้วย สำหรับบทความนี้ผมใช้ EasyRecovery Professional เวอร์ชัน 6.4 ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับหัวข้อหลักๆที่ใช้สำหรับการกู้ข้อมูลในแบบต่างๆกันก่อนครับ AdvancedRecovery คือ การกู้ไฟล์ข้อมูลต่างๆที่เราเผลอลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยการค้นหาไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลบกลับมา และเราสามารถเลือกเก็บเฉพาะบางไฟล์ที่ต้องการได้ DeletedRecovery คือ การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบไปนานแล้ว และต้องการกลับคืนมาอีกครั้ง FormatRecovery คือ การกู้ไฟล์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ทั้งพาร์ทิชัน ที่เกิดจากการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ไปแล้ว RawRecovery คือ การกู้ไฟล์ข้อมูลทุกประเภท แต่ไม่ต้องการกู้โครงสร้างไฟล์ระบบของวินโดวส์ ResumeRecovery คือ การบันทึกผลการค้นหาไฟล์ต่างๆเก็บไว้ อาจจะเนื่องจากต้องหยุดการกู้ไฟล์ไว้ก่อน เมื่อจะกลับมากู้ต่อก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มการค้นหาใหม่ EmergencyDiskette คือ การกู้คืนไฟล์ต่างๆทั้งที่อาจเกิดจากการลบหรือฟอร์แมตวินโดวส์และวินโดวส์ไม่สามารถทำงานได้เช่น ไฟล์บูตระบบของวินโดวส์เสียหาย แล้วต้องการสร้างแผ่น Emergency เก็บไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหา และสำหรับบทความนี้ผมขอเลือกนำเสนอ 2 หัวข้อนะครับ ซึ่งมีดังนี้ การใช้เมนู AdvancedRecovery กู้ข้อมูลที่สูญหายให้กลับคืนมา ส่วนใหญ่ปัญหาที่ทำให้ข้อมูลในเครื่องสูญหาย เกิดขึ้นเพราะเครื่องของเราโดนไวรัสหรือไม่ก็เกิดจากเราไปเผลอลบไฟล์ต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ข้อมูลต่างๆเราสามารถกู้กลับมาได้โดยใช้เมนูตัวนี้เลยครับ 1.เปิดโปรแกรม EasyRecovery ขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Data Recovery 2.คลิกเลือกหัวข้อสำหรับการกู้ข้อมูล AdvancedRecovery ดังรูป แล้วรอสักครู่จนกว่าโปรแกรมจะทำการตรวจสอบระบบไฟล์เสร็จ 3.เลือกพาร์ทิชันที่ต้องการจะกู้แล้วกด Next 4.โปรแกรมเริ่มค้นหาไฟล์และข้อมูลที่สูญหายให้รอสักครู่ 5.เลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดตามที่ต้องการกู้ แล้วกด Next 6.กดปุ่ม Browse เพื่อกำหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำหรับเก็บไฟล์ที่เรากู้ได้เอาไว้ 7.เลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำหรับจัดเก็บไฟล์ตามต้องการ แล้วกด OK 8.โปรแกรมกำลังทำการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา ให้รอสักครู่ครับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของไฟล์ที่กู้กลับมาทั้งหมด) 9.กดปุ่ม Done เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการกู้ข้อมูลในหัวข้อ AdvancedRecovery ครับ การใช้เมนู DeletedRecovery สำหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปนานแล้ว หลายต่อหลายครั้งเมื่อเราลบไฟล์ข้อมูล, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เพลงที่ไม่ต้องการใช้งานออกไปจากเครื่องหลายวันแล้ว แต่วันดีคืนดีอยากได้ไฟล์ต่างๆกลับมาใช้งานอีก เราสามารถกู้ไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปให้กลับมาได้ดังนี้ 1.เปิดโปรแกรม EasyRecovery ขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Data…

Review Overview

About varietypc

บทความส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ VarietyPC.net จะมีการนำเสนอบทความทั้งข้อความและรูปภาพประกอบที่ค่อนข้างละเอียด ส่วนหนึ่งก็เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและไม่เกร็งหรือกลัวที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เหมือนเวลาผมเข้าเว็บไซต์บางเว็บที่มีการอธิบายแบบลวกๆ อธิบายไม่เข้าใจ ทำให้งงเป็นไก่ตาแตกไปเป็นวันๆหรือยกเลิกที่จะทำไปเลยก็มี หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยส่วนใด สามารถสอบถามได้นะครับ

ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม? โพสต์ที่นี่เลย!