Home > Knowledge Base > เทคโนโลยี NCQ หรือ Native Command Queuing

เทคโนโลยี NCQ หรือ Native Command Queuing

544_01

NCQ หรือ Native Command Queuing เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถของกระบวนการจัดลำดับในการอ่านและเขียนข้อมูลเอง เพื่อให้ฮาร์ดดิสต์มีความเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด (จากรูป) จะเห็นว่าหากมีข้อมูลชุดเดียวกันคือ 1, 2, 3 และ 4 กระจัดกระจายอยู่เต็มฮาร์ดดิสต์ทั่วไปหมด ถ้าไม่มีเทคโนโลยี NCQ การเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันให้ครบคือ 4, 3, 2 และ 1 อาจต้องหมุนแผ่นจานกว่า 2 รอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า แต่ถ้ามีเทคโนโลยี NCQ แล้ว กระบวนการทำงานจะมองว่าหากข้อมูลเหล่านั้นเป็นชุดเดียวกัน ก็จะจัดลำดับข้อมูลใหม่ โดยยึดจุดที่อยู่ใกล้กันเอาไว้ก่อนเป็นหลัก ทำให้การเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันให้ครบคือ 4, 3, 2 และ 1 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการหมุนแผ่นจานเพียง 1 รอบเท่านั้น สำหรับเทคโนโลยี NCQ นี้จะมีอยู่ในฮาร์ดดิสต์แบบ SATA-II ซึ่งถ้าหากเราจะเปิดใช้งาน จำเป็นต้องใช้ชิพเซ็ตบนเมนบอร์ดรุ่นที่สนับสนุน NCQ นี้ด้วยเช่น ICH7 ของ Intel ขึ้นไปเป็นต้น นอกจากนี้เรายังต้องเข้าไปกำหนดโหมดการทำงานให้กับตัวควบคุม SATA หรือ SATA Controller ใน Bios ให้เป็น AHCI ด้วย ซึ่ง Windows XP จะไม่สนับสนุน NCQ นี้ ทำให้ในระหว่างการติดตั้ง Windows จำเป็นต้องกดปุ่ม F6 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์จากแผ่น Floppy Disk ที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อให้ Windows รู้จักตัวควบคุม SATA ที่ทำงานในโหมด AHCI นี้เสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถติดตั้ง Windows ต่อไปได้


  Note. "สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก็อปปี้ต้อง VarietyPC.net เท่านั้น! ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เว็บมาสเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์ใด คัดลอกบทความหรือรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์อื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด"


NCQ หรือ Native Command Queuing เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถของกระบวนการจัดลำดับในการอ่านและเขียนข้อมูลเอง เพื่อให้ฮาร์ดดิสต์มีความเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด (จากรูป) จะเห็นว่าหากมีข้อมูลชุดเดียวกันคือ 1, 2, 3 และ 4 กระจัดกระจายอยู่เต็มฮาร์ดดิสต์ทั่วไปหมด ถ้าไม่มีเทคโนโลยี NCQ การเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันให้ครบคือ 4, 3, 2 และ 1 อาจต้องหมุนแผ่นจานกว่า 2 รอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า แต่ถ้ามีเทคโนโลยี NCQ แล้ว กระบวนการทำงานจะมองว่าหากข้อมูลเหล่านั้นเป็นชุดเดียวกัน ก็จะจัดลำดับข้อมูลใหม่ โดยยึดจุดที่อยู่ใกล้กันเอาไว้ก่อนเป็นหลัก ทำให้การเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันให้ครบคือ 4, 3, 2 และ 1 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการหมุนแผ่นจานเพียง 1 รอบเท่านั้น สำหรับเทคโนโลยี NCQ นี้จะมีอยู่ในฮาร์ดดิสต์แบบ SATA-II ซึ่งถ้าหากเราจะเปิดใช้งาน จำเป็นต้องใช้ชิพเซ็ตบนเมนบอร์ดรุ่นที่สนับสนุน NCQ นี้ด้วยเช่น ICH7 ของ Intel ขึ้นไปเป็นต้น นอกจากนี้เรายังต้องเข้าไปกำหนดโหมดการทำงานให้กับตัวควบคุม SATA หรือ SATA Controller ใน Bios ให้เป็น AHCI ด้วย ซึ่ง Windows XP จะไม่สนับสนุน NCQ นี้ ทำให้ในระหว่างการติดตั้ง Windows จำเป็นต้องกดปุ่ม F6 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์จากแผ่น Floppy Disk ที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อให้ Windows รู้จักตัวควบคุม SATA ที่ทำงานในโหมด AHCI นี้เสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถติดตั้ง Windows ต่อไปได้

Review Overview

About varietypc

บทความส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ VarietyPC.net จะมีการนำเสนอบทความทั้งข้อความและรูปภาพประกอบที่ค่อนข้างละเอียด ส่วนหนึ่งก็เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและไม่เกร็งหรือกลัวที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เหมือนเวลาผมเข้าเว็บไซต์บางเว็บที่มีการอธิบายแบบลวกๆ อธิบายไม่เข้าใจ ทำให้งงเป็นไก่ตาแตกไปเป็นวันๆหรือยกเลิกที่จะทำไปเลยก็มี หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยส่วนใด สามารถสอบถามได้นะครับ

ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม? โพสต์ที่นี่เลย!