หน้าแรก แท็ก NAT

แท็ก: NAT

ADSL Modem, ADSL Router และ ADSL Wireless Router ต่างกันอย่างไร

1
ADSL Modem เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ ADSL หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า Boardband ได้ แต่ด้วยตัวของมันเองนี้มีข้อจำกัดคือ สามารถนำไปใช้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากมีพอร์ต Ethernet เพียงพอร์ตเดียวและขาดคุณสมบัติบางประการอย่างฟังก์ชัน NA...

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม