หน้าแรก แท็ก Location is not available

แท็ก: Location is not available

เข้าใช้งาน Documents and Settings ไม่ได้ ทั้งที่ตัวเองเป็นแอดมิน

0
โดยปกติโฟลเดอร์ Documents and Settings จะสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยชื่อล็อกอิน Administrator เท่านั้น ถ้าล็อกอินด้วยชื่ออื่นๆจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะมีข้อความฟ้องบนหัวกล่องข้อความ Location is not available และมีรายละเอียดว่า C:\Documents and Settings is not accessible. Access is denied. แต่ถ้าหากเราต้องการเรียกดูไฟล์ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายใน...

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม