Similar topics (5)

แจกฟรี !! Gift Voucher 3 วัน 2 คืน จากบ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรม “ออมสุข”

Started by sail, 08 July 2013, 19:20:08

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

sail

"ออมสุข"  [emo08] [emo08]

กิจกรรม : โดยให้สมาชิกร่วมการถ่ายทอดเรื่องเคล็ดลับ หรือเทคนิคในการออมเงินการออมเงิน หรือ ออมความสุข ในแบบฉบับของตนเอง  โดยเรื่องราวของใครโดนใจ ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด  จะได้รับขอรางวัลจากธนาคารออมสิน

โดยวิธีการร่วมสนุก
1.สมาชิกสามารถเข้าร่วมถ่ายทอดการออมสุข โดยแชร์เรื่องราว และรูปภาพ ผ่าน  www.gsbfanclub.com
2.ใน 1 ชั่วโมงสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่านสมาชิก เมื่อทำการกดโหวตในชั่วโมงนี้แล้วต้องรอให้ครบ 1 ชั่วโมงก่อนจึงจะสามารถโหวตได้อีก
3.เรื่องราวการออมสุขแบบใด ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด 10 ลำดับแรกจะได้รับของรางวัลจากธนาคารออมสิน ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556  ที่ www.gsbfanclub.com

รายละเอียดกิจกรรม :
บุคคลทั่วไปสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม "ออมสุข"  เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรม  ผ่าน www.gsbfanclub.com เรื่องราวการออมสุขแบบใด ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด จะได้รับของรางวัลจากธนาคารออมสิน

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม :
ตั้งแต่วันที่ 1-31  กรกฏาคม พ.ศ. 2556

ประกาศผล :
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 บนเว็บไซต์  www.gsbfanclub.com

[emo05] [emo05] [emo05] [emo05]

sail


Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles