แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหลังการขายสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ by Synnex

Started by microsoft, 21 April 2013, 12:33:08

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

microsoft

อ้างถึง : http://www.synnex.co.th/Th/default.aspx

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหลังการขายสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการหลังการขายสินค้าแทนผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า SEAGATE และ WD แก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเรื่อยมา ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาถึง ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (เช่น ค่าจัดส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการทดสอบและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น) โดยบริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบในส่วนการซ่อมแซมและจัดหาอะไหล่ซ่อมเปลี่ยน
ภายใต้ภาวะแรงกดดันเรื่องค่าแรงและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาโดยตลอดทุกปี บริษัทฯและผู้ผลิตยังคงยืนหยัดให้บริการฟรีในค่าอะไหล่และการซ่อมแซมตลอดอายุการรับประกัน แต่สาหรับค่าดำเนินการนั้น บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องเรียกเก็บค่าดำเนินการดังรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่ปีที่ 2 ของอายุสินค้า เป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลา ค่าดำเนินการ

ปีแรก
ฟรีค่าซ่อมแซม,ค่าอะไหล่,และค่าดำเนินการ

ปีที่ 2 เป็นต้นไป
ฟรีเฉพาะค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่
ค่าดำเนินการ 300 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ปีแรกฟรีทุกอย่างนะครับ หากฮาร์ดดิสต์ท่านใดมีปัญหา แต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปก็ 300 บาทสำหรับการจัดส่งเคลม [emo09]  [emo18]

fantasy ಠ-ಠ

เมื่อวานเพิ่งไปเคลม WD 500GB ห้าตัว
แบบนี้คงต้องแวะไปศูนย์ WD อย่างเดียวแล้วล่ะครับ แต่ไม่รู้ว่าในอนาคต ทาง WD จะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกหรือเปล่า

Go Up