แนะนำสถานที่ชิมสไตล์เพลิน

Started by sail, 02 March 2013, 09:40:08

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

sail
"แนะนำสถานที่ชิมสไตล์เพลิน"

กิจกรรม : สมาชิกสามารถเข้าร่วมแนะนำสถานที่ชิมสไตล์เพลิน โดยแชร์รูปภาพ  และ  แสดงความคิดเห็น   ผ่าน  www.gsbfanclub.com สถานที่ชิมที่ไหนได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด 10 ลำดับแรก  จะได้รับ"สมุดใส่ Book Bank" สีสันสดใส จากธนาคารออมสิน และหากร้านที่ผู้โชคดีนำมาโพส  เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัล "เก้าอี้พับพกพา เก๋ๆ " เพิ่มอีก 1 ชิ้น  (โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้ง ชื่อ - สกุล และสาขาที่ร้านค้านั้นใช้บริการอยู่ด้วย โดยเขียนเพิ่มในรายละเอียดข้อความที่โพส ) ยิ่งโหวตมาก  ยิ่งมีสิทธิ์มาก ของรางวัลเก๋ๆ  รออยู่นะคะ

รายละเอียดกิจกรรม :
บุคคลทั่วไปสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม "แนะนำสถานที่ชิมสไตล์เพลิน"  เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรม "แนะนำสถานที่ชิมสไตล์เพลิน"  ผ่าน www.gsbfanclub.com  สถานที่ชิมที่ไหนได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด 10 ลำดับแรก  จะได้รับ"สมุดใส่ Book Bank" สีสันสดใส จากธนาคารออมสิน   และหากร้านที่ผู้โชคดีนำมาโพส  เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัล "เก้าอี้พับพกพา เก๋ๆ " เพิ่มอีก 1 ชิ้น  (โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้ง ชื่อ - สกุล และสาขาที่ร้านค้านั้นใช้บริการอยู่ด้วย โดยเขียนเพิ่มในรายละเอียดข้อความที่โพส )

โดยวิธีการร่วมสนุก
1.สมาชิกสามารถเข้าร่วมแนะนำสถานที่ชิมสไตล์เพลิน  โดยแชร์รูปภาพ  และ  แสดงความคิดเห็นผ่าน  www.gsbfanclub.com  สถานที่ชิมที่ไหนได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด 10 ลำดับแรก  จะได้รับ"สมุดใส่ Book Bank" จากธนาคารออมสิน และหากร้านที่ผู้โชคดีนำมาโพส  เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัล "เก้าอี้พับพกพา เก๋ๆ " เพิ่มอีก 1 ชิ้น  (โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้ง ชื่อ - สกุล และสาขาที่ร้านค้านั้นใช้บริการอยู่ด้วย โดยเขียนเพิ่มในรายละเอียดข้อความที่โพส )
2.ใน 1 ชั่วโมงสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่านสมาชิก เมื่อทำการกดโหวตในชั่วโมงนี้แล้วต้องรอให้ครบ
1 ชั่วโมงก่อนจึงจะสามารถโหวตได้อีก
3.สถานที่ชิมที่ไหนได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด 10 ลำดับแรก จะได้รับของรางวัลจากธนาคารออมสิน ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 5 เมษายน 2556  ที่ www.gsbfanclub.com

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม :
ตั้งแต่วันที่ 1-31  มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศผล :
วันที่ 5 เมษายน 2556 บนเว็บไซต์  www.gsbfanclub.com

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles