ถ้าไม่ต่อสายจาก vga การ์ด ไปจอ แต่ต่อจาก เมนบอร์ดที่เป็นออนบอร์ด ได้หรือไม่

Started by uinternet, 15 April 2012, 13:45:07

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

uinternet

พอดี เคสมีการ์ดจอแยก แต่ไม่ค่อยได้เล่นเกมส์แล้ว
เล่นแต่ออนไลน์นิดหน่อยเท่านั้น  VGA HIS 5770
ขอถามว่า
ถ้าผมจะใช้คอม โดยไม่ต่อสายจาก VGA การ์ดไปจอ
แต่ต่อจากเมนบอร์ดที่มีออนบอร์ด(GIAGBYTE 880GA-UD3H)
โดยที่การ์ดจอไม่ได้ถอดออก
จะได้หรือไม่
จุดประสงค์ อยากประหยัดไฟ และถนอม การ์ดจอครับ และไม่ชอบเสียงดังของพัดลมการ์ดจอครับ

ถ้าได้ ถามต่อว่า การ์ดจอแยกจะยังคงทำงานอยู่หรือไม่

หรือถ้าจะใช้ออนบอร์ด ต้องถอดการ์ดจอแยกออกเท่านั้น
ขอขอบคุณมากครับ

MILD_PLUS

Quoteพอดี เคสมีการ์ดจอแยก แต่ไม่ค่อยได้เล่นเกมส์แล้ว
เล่นแต่ออนไลน์นิดหน่อยเท่านั้น  VGA HIS 5770
ขอถามว่า
ถ้าผมจะใช้คอม โดยไม่ต่อสายจาก VGA การ์ดไปจอ
แต่ต่อจากเมนบอร์ดที่มีออนบอร์ด(GIAGBYTE 880GA-UD3H)
โดยที่การ์ดจอไม่ได้ถอดออก
จะได้หรือไม่
จุดประสงค์ อยากประหยัดไฟ และถนอม การ์ดจอครับ และไม่ชอบเสียงดังของพัดลมการ์ดจอครับ


ถ้าเราไม่ได้ไปปรับตั้งอะไรไว้ที่เมนบอร์ด ค่ามาตรฐานของเมนบอร์ดจะเป็น Auto ครับ คือมันจะ Detect เองว่าสายที่มาจากจอนั้นต่ออยู่ที่ใดครับ

Quoteถ้าได้ ถามต่อว่า การ์ดจอแยกจะยังคงทำงานอยู่หรือไม่


โดยหลักการแล้วมันยังคงทำงานอยู่/กินไฟจากสล็อตการ์ดจออยู่ พัดลมที่ตัวการ์ดจออาจจะหมุนอีกด้วย แม้เราจะถอดสายไฟหัว 6พินออกแล้วก็ตามครับ

Quoteหรือถ้าจะใช้ออนบอร์ด ต้องถอดการ์ดจอแยกออกเท่านั้น
ขอขอบคุณมากครับ


ถอดออกดีที่สุดครับ เพราะประหยัดไฟอย่างแท้จริง และยืดอายุการ์ดจอไปในตัว เพราะมันไม่ต้องทำงานทั้งๆที่ไม่ได้ใช้ครับปล. การ์ดอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ใช้ ให้ถอดออกให้หมด เช่น TV Card/Modem Card และอื่นๆ เพราะถ้ามันยังเสียบอยู่ มันก็จะกินไฟไปตลอดครับ

ismaell

ปกติแล้ว เครื่องจะแสดงผลที่อุปกรณ์แยกก่อนเสมอครับ ถ้ามันเป็นค่าเดิมๆ โดยที่เราไม่ไปปรับตั้งค่าอะไรมัน
ถ้าเราใส่การ์ดจอแยกแล้ว ตัวออนบอร์ดจะไม่ใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับ  ถ้ายังมีการเสียบการ์ดจอแยกอยู่ ถึงแม้เราจะเอาสายคอนเน็คเตอร์ไปเสียบที่ออนบอร์ดก็ตาม เพราะระบบมันยังเลือกการ์ดจอแยกก่อนครับ
ถ้าต้องการจะใช้ออนบอร์ดโดยที่ยังเสียบการ์ดจอแยกอยู่ เราอาจจะต้องไปปรับตั้งค่าใน Bios ให้มันแสดงผลที่การ์ดจอ ออนบอร์ดอย่างเดียวครับ ผมจะตอบแบบรวมๆนะครับว่าหลักๆมันจะมีให้เลือก 3 อย่าง  ส่วนวิธีการเข้าไปในเมนูไหนนั้น ก็ต้องศึกษาที่คู่มือของบอร์ดรุ่นนั้นๆครับ

- ON Board สำหรับออนบอร์ดอย่างเดียว ถ้าเลือกตัวนี้ มันจะไม่แสดงภาพที่การ์ดจอแยกครับ
- Pci Express หรือ  AGP สำหรับการ์ดจอแยกโดยเฉพาะอย่างเดียว ถ้าเลือกตัวนี้ มันจะไม่แสดงภาพที่ออนบอร์ดครับ
- Pci ตรงนี้มันเป็นค่า Auto ถ้ามีการ์ดจอเสียบ มันก็จะไปใช้การ์ดจอแยก แต่ถ้าถอดการ์ดจอออก มันก็จะกลับไปใช้ออนบอร์ดโดยอัตโนมัติครับ  [emo02]


Go Up