บริการของเรา ออกแบบติดตั้งระบบ ดูแลระบบรายเดือน

Started by tgcom, 03 April 2012, 21:13:49

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

tgcom

บริการของเรา  ออกแบบติดตั้งระบบ ดูแลระบบรายเดือน
ระบบ Authen For Valn (multi subnet authen )
ระบบ L3 Vlan Manang / Network / Wireless Tuning
ระบบ  Authen Server Linux / Windows Server / Dhcp Server
ระบบเพิ่มความร็ว Internet  Porox Server QOS / UTM Firewall / Traffic Shaping Control
ระบบโทรศัพย์ Viop On ip Network / ระบบโทรศัพย์ผ่านโครงข่าย Internet
ระบบตอบรับ Auto
Wireless Access Point Indoor Wireless Access Point Indoor Outdoor รุ่นต่างๆที่ทางร้านจำหน่าย
nanostation m2
nanostation m5
picostation m2hp
nanostation loco m2
nanostation loco m5
rocket m2
rocket m5
powerstation m
wifistation
bullet m2hp
bullet m5hp
จำหน่ายอุปกรณ์  Wireless Access Point และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
จำหน่ายอุปกรณ์ Network ทุกชนิด
จำหน่ายเครื่อง  Server พร้อมติดตั้งโปรแกรมตามต้องการ
http://www.wifiloco.com/CT81835-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88-picostation_m2hp.html

บริการด้วยใจแบบไม่ทิ้งกัน
โทร 089-8184251  043-418559
www.wifiloco.com  mail:[email]tgcomputer@live.com[/email]

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles