wireless access point สัญญานทะละทะลวง แรงมากๆๆ 1000mW ผนังปูนก็เอาไม่อยู่แรงมาก

Started by tgcom, 02 April 2012, 12:16:23

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

tgcom

picostation m2hp ความแรงชื่อถือได้ เล็กพริกขี้หนูจริงๆ เหมาะสำหรับติดตั้งในอารปูน สัญญานทะละทะลวง
picostation m2hp wireless access point แบบติดตั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร
Access Point  2.4 GHz Outdoor/Indoor ความเร็ว 150Mbps (802.11n) wireless N Access point
เสาอากาศ 6dBi กำลังส่งสูง 30 dBm (1000 mW)
เหมาะสำหรับกระจายสัญญานในอาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อาคารเรียนที่มีหลายๆชั้น
สามารถเชื่อมต่อกับเสาอากาศภายนอกได้ RP-SMA

http://wifiloco.com/CT81835-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88-picostation_m2hp.html


บริการด้วยใจแบบไม่ทิ้งกัน
โทร 089-8184251  043-418559
www.wifiloco.com  mail:[email]tgcomputer@live.com[/email]

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles