ช่วยดู LOG File กับ Error

Started by radicalraff, 01 February 2012, 10:44:33

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

radicalraff

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/?babsrc=HP_Prot
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [svchost] upd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [{HD82CF1S-MF6E-FV3C-G6FW-F26E26IG78WC}] C:\WINDOWS\system32\Yahoo Messger Update\YahooMessger!.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [iexplorer] C:\WINDOWS\system32\Yahoo Messger Update\YahooMessger!.exe
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [iexplorer] C:\WINDOWS\system32\Yahoo Messger Update\YahooMessger!.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดการเชื่อมโยงทั้งหมดโดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดเนื้อหา FLV โดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดโดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: ส่&งออกไปยัง Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ส่งไปยัง OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ส่&งไปยัง OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - c:\program files\idt\v114_ecs_d_6207.2v7_6099.8xp_g2.0v_rc_sdc\wdm\STacSV.exe

--
End of file - 7817 bytes

*******************

ในรูปต้องแก้ยังไงครับ แล้ว Log File ต้องFix อันไหนบ้างขอบคุณครับ ถ้าตั้งกระทู้ผิด ขออภัยด้วยครับ

Annop

เครื่องยังใช้งานได้ไหมครับ
มันมีอาการอะไรแปลก หรือที่ไม่ต้องการขึ้นมารบกวน
หรือ อะไรอีกดี ...ลองเล่าเพิ่มเติมหน่อยครับ
เห็นมี Babylon ด้วย

radicalraff

ใช้งานได้ครับ แต่จะมีผิดปกติก็คือ

1. เวลา save รูปจากเว็ป จะช้า คือเวลากด save แล้วช้าแบบในรูปครับ

2.เวลา ไรท์หนัง เครื่องก็จะกินโหลดมากๆ ช่วงเวลาที่ไรท์หนัง จะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย เครื่องอืดมากครับ แรกๆไม่เป็นยังสามารถไรท์หนังไป ทำอย่างอื่นไปด้วย ครับ


ismaell

ลอง Fix หัวข้อเหล่านี้ครับ  [emo04]

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/?babsrc=HP_Prot

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [iexplorer] C:\WINDOWS\system32\Yahoo Messger Update\YahooMessger!.exe
   
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [iexplorer] C:\WINDOWS\system32\Yahoo Messger Update\YahooMessger!.exe

microsoft

สเปคเครื่องเป็นอย่างไรบ้างครับ ในเครื่องมีแรมอยู่เท่าไร และอยากให้ลองเอารูปแท็บ Startup แล้วเอารายชื่อหรือรูปภาพหน้าจอมาให้ดูด้วยครับ ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง


radicalraff

อาการช้ายังมีอยู่เลยครับ FIX ตามที่บอกแล้ว

แรมผม 1 GB ครับ

รูป Start Up มาแล้วครับ ขอโทษที่ตอบช้าครับเพิ่งกลับบ้านครับ

(ถ้าลงวินโดส์ใหม่อาจจะหายแต่ขี้เกียจลงใหม่แล้วครับ เพราะเพิ่งได้ไม่ถึง 2 เดือนเลย  เพราะตอนแรกๆไม่เป็นแต่ใช้ไปสักพักแล้วใช้กันหลายมือเลยไม่รู้ว่าลงโปรแกรมอะไรอาการเหล่านี้จึงเกิดครับ)

ismaell

สำหรับ  Startup ดูแล้วมีเยอะเกินไป จะทำให้เครื่องบู๊ตเข้าวินโดวส์ช้า หรือมีโปรแกรมแปลกๆทำงานขึ้นมา ลองเอาเครื่องหมายถูกหน้าโปรแกรมพวกนี้ที่วงเล็บไว้ออกไป หรือเอาออกทั้งหมดก็ได้ เพราะดูแล้วไม่น่ามีความจำเป็นเท่าไหร่ เสร็จแล้ว กด  Apply >> OK แล้วลองรีสตาร์ทเครื่อง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงครับ
Quote from: radicalraff on 01 February 2012, 12:37:11
ใช้งานได้ครับ แต่จะมีผิดปกติก็คือ

1. เวลา save รูปจากเว็ป จะช้า คือเวลากด save แล้วช้าแบบในรูปครับ

2.เวลา ไรท์หนัง เครื่องก็จะกินโหลดมากๆ ช่วงเวลาที่ไรท์หนัง จะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย เครื่องอืดมากครับ แรกๆไม่เป็นยังสามารถไรท์หนังไป ทำอย่างอื่นไปด้วย ครับ
แรม 1 GB เวลาไรท์หนัง เครื่องอาจจะมีอาการอืดได้ครับ  ยิ่งถ้าเป็นโปรแกรม Nero ด้วยละก็ โปรแกรมนี้กินทรัพยากรเครื่องมากพอสมควร  และต้องดูด้วยว่าขณะนั้นมี Processes อะไรทำงานอยู่บ้าง
ลองกดปุ่ม CTRL+SHIFT+ESC เพื่อเรียกใช้งาน  Windows Task Manager คลิกไปที่แท็บ Processes จับภาพตรงนั้นมาให้ดูด้วย เพื่อดูว่ามี  Processes อะไรแปลกปลอมอยู่บ้างครับ  [emo04]


microsoft

Startup มีเยอะเกินไป เวลาโหลดเข้าระบบก็ช้าด้วย แถมแรมน้อยอยู่แล้ว เวลาต้องทำงานอะไรที่ต้องพึ่งแรม ก็ยิ่งทำให้โหลดได้ช้า และงานอย่างอื่นก็อาจจะต้องรอก่อนครับ

รวมทั้งการใช้งานไปนานๆก็จะเกิดเป็นไฟล์ขยะสะสมเพิ่มขึ้นๆ ลองกดปุ่ม Windows + R เพื่อเรียกหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำสั่ง %temp% -> เคาะ enter 1 ครั้ง เพื่อเช็คดูปริมาณไฟล์ขยะในโฟลเดอร์ Temp ถ้าหากมี(เยอะ) ก็จัดการกดปุ่ม Ctrl + A (สำหรับเลือกไฟล์ทั้งหมด) แล้วกด Shift + Delete เพื่อลบไฟล์ขยะเหล่านั้นทิ้ง (ลบแบบไม่ต้องไปค้างไว้ใน Recycle Bin) หรือจะให้ CCleaner ช่วยทำความสะอาดพวกไฟล์ขยะทั้งเครื่องให้ก็ได้ถ้าหากไม่อยากให้ค่าคุ๊กกี้ที่มีอยู่กับตัวเว็บเบราเซอร์และประวัติการท่องเว็บโดนลบไปด้วย ก็เอาเครื่องหมายถูกออก แล้วกด Analyze -> Run Cleaner ได้เลยครับ  [emo04]

radicalraff


ismaell

ดูจาก Processes แล้ว ไม่มี Processes แปลกๆ รันอยู่ ตัวการน่าจะเป็น Firefox ที่กิน CPU ถึง 80%  และถ้าจะให้เดาสเปคเครื่องที่ใช้ก็น่าจะอ่อนและเก่ามาก  ถ้าเป็นปัญหาที่สเปคเครื่องอ่อนก็คงแก้อะไรไม่ได้มาก

ลองแก้ปัญหาให้เจ้า Firefox กินทรัพยากรเครื่องทั้ง CPU และ Ram ให้น้อยลง ลองทำตามวิธีในนี้ครับ

http://www.thaifwd.com/thread-859-1-1.html

หรืออีกทางเลือก ลองเปลี่ยนไปใช้เบราเซอร์ตัวอื่นดูบ้าง รวมถึงล้างไฟล์ขยะออกให้หมดตามที่ท่าน microsoft แนะนำ  ปัญหาอาจจะลดน้อยลงก็เป็นได้ครับ  [emo02]

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles