# Notification.
Notification

Author Topic: ทำไมต้อง https  (Read 2895 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline chaiwut

  • Webmaster
  • *****
  • Posts: 1599
    • MSN Messenger - chaiwut38@hotmail.com
    • View Profile
ทำไมต้อง https
« on: 03 September 2011, 20:24:28 »
ภายใต้เงื่อนไขของการป้องกันภัยแฮคเกอร์ หรือผู้ไม่หวังดีจะถูกกีดกันออกไป เนื่องจากเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี https (Hypertext Transport Protocol Secure) จะมีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยกุญแจสาธารณะ (public key) ที่แข็งแรงมาก ซึ่งไม่สามารถปลดล็อคได้โดยเหล่าบรรดาอาชญากรคอมพิวเตอร์ ดังนั้น https จะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของหน้าร้านออนไลน์
สำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีการป้องกันจะเริ่มต้นด้วย http (Hypertext Transport Protocol) ซึ่งแฮคเกอร์บนอินเทอร์เน็ตจะสามารถติดตาม (และขโมย) ข้อมูลที่ถูกส่งจากผู้ซื้อ (คอมพิวเตอร์ของคุณ) กับผู้ขาย (เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ไม่ใช้โพรโตคอล https) ได้อย่างง่ายดาย
กล่าวโดยสรุปก็คือ ข้อมูลสำคัญต่างๆ จะไดรับการป้องกันหากมันถูกส่งออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยโพรโตคอล https เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวได้รบการรับรองจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง VeriSign Inc. ดังนั้น ไอคอนกุญแจที่ถูกล็อก ซึ่งปรากฏอยู่มุมล่างขวาของบราวเซอร์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อถือได้ว่าการส่งข้อมูลออกไปปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในขณะที่ https ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างเดินทาง แต่มันไม่ได้ป้องกันแฮคเกอร์ที่อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ร้านค้าในรูปแบบต่างๆ ก็ได้ (ซึ่งหมายรวมถึง คนภายในบริษัทที่คิดคดทรยศ) ซึ่งหากรูปการณ์เป็นเช่นนี้ การมี หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปกุญแจในบราวเซอร์ก็ไม่อาจจะทำให้คุณสามารถไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคุณต้องการความปลอดภัยจริง แนะนำให้เลือกชอปปิ้งออนไลน์กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับเท่านั้นจะดีกว่าครับ  [emo02]


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27