เปิดเครื่องแล้วมันขึ้น NVIDIA Boot Agent 244.0538

Started by Jadesada, 10 October 2009, 20:52:22

previous topic - next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Go Down

Jadesada

ไม่รู้มันคืออะไรครับ แล้วมันจะส่งผลเสียให้ Notebook ผมไหม ขึ้นมาได้เป็นเดือนแล้ว
ผมใช้ Mindow Vista ครับ ซึ่งปกติเปิดมาจะขึ้นหน้าที่สามารถ setup Bios ได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว

NVIDIA Boot Agent 244.0538
Copyright � 2001-2005 NVIDIA Corporation
Copyright � 1997-2000 Intel Corporation
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0f: Exiting NVIDIA Boot Agent"

รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ

microsoft

เข้าไปตั้งค่าลำดับการบูตใหม่ครับโดยเลือก 1st Boot Device เป็น Harddisk

[emo03]  [emo04]

Go Up