# Notification.
Notification

Author Topic: เรื่องลิขสิทธิ์ window ตามร้านเกมส์  (Read 4424 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline RabbiTMooN

 • VPC Member
 • ***
 • Posts: 161
 • เด็กหน้าใหม่ในโลก IT
  • View Profile
ถ้าเราเปิดร้านเกมส์แล้วไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ window + ค่าลิขสิทธิ์เกมส์ พอจะรู้หรือไม่ครับ ว่าผิดกฏหมายมาตราใด

 [emo13] [emo13]

Offline MILD_PLUS

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 6966
 • สมุทรปราการ/10270
  • View Profile
ผมไม่ได้เรียนจบมาทางด้านกฎหมาย แต่พอจะอธิบายได้ ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ

การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ทั้งนี้ธุรกิจเดียวกัน อยู่ใกล้กันอาจจะ ไม่สามารถแข่งขันกันได้ หรือแม้กระทั่งกิจการที่ตั้งมานานก็ย่อมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความทันสมัย ทั้งนี้การจะดำเนินธุรกิจ จะมีปัจจัยหลายๆ ด้านที่ต้องพิจารณาระกอบกัน เช่น
1. ธุรกิจร้านเกมส์ของท่านเป็นประเภทใด
1.1 เกมส์ใช้ program
1.2 เกมส์ on-line
2. ท่านมีประสบการณ์ หรือมีความรู้เรื่องดังกล่าวหรือไม่เนื่องจาก หากเกิดปัญหาในระหว่างการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเสีย ระบบไม่ทำงาน ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ท่านสามารถแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด
3. ท่านมีเงินลงทุน หรือได้เขียนแผนงาน ไว้แล้วหรือไม่ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจคงต้องมีเงินทุนส่วนตัว เพื่อเป็นทุนในการเริ่มธุรกิจ ส่วนที่เหลือ ซึ่งอาจจะต้องขอสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งท่านจะต้องมีแผนฯ ไปเสนอให้กับสถาบันการเงินพิจารณา
4. สภาพตลาดปัจจุบัน และธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วในขณะนี้มีสภาพเป็นเช่นไร คู่แข่ง ราคา
5. กฎระเบียบและกฎหมาย
- การเปิดร้านเกมส์ PS 2 ท่านจะต้องติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงในการขออนุญาตใช้แผ่นเกมส์ เพื่อเปิดร้านเกมส์ โดยท่านสามารถสอบถามได้ที่บริษัทที่ท่านต้องการนำเกมส์ออกให้ลูกค้าเล่น สำหรับข้อมูลตัวแทนลิขสิทธิ์เกมส์ ท่านอาจตรวจสอบรายชื่อบริษัทตัวแทนได้จากข้อมูลลิขสิทธิ์เกมส์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารวบรวมไว้ที่ www.ipthailand.org กรณีที่ท่านนำแผ่นเกมส์ออกให้บริการลูกค้า จะต้องเป็นแผ่นแท้เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งท่านอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ส่วนรายละเอียดด้านงบประมาณในการขออนุญาตขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยท่านอาจจะตกลงกันเป็นรายเดือนหรือรายปี และท่านต้องขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ท่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เกมส์

- ส่วนเกมส์ออนไลน์ นอกจากลิขสิทธิ์เกมส์แล้วท่านจะต้องใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องด้วย สำหรับการเปิดร้านให้บริการเล่นเกมส์ออนไลน์นั้น

- การเปิดร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งท่านต้องติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมนั้นๆ กรณีเป็นโปรแกรมวินโดว์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2257-4999

ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามและขอใบอนุญาต ได้ที่

1.ใบอนุญาตฉายเทปและวัสดุโทรทัศน์ ที่กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โทร 02-422-8844-8
2. ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โทร 02-547-5050

6. ด้านภาษี ท่านต้องเสียภาษี
- เงินได้ตามมาตรา 40(8 แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร
- หักค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควร
- เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามมาตรา 56 ทวิ และประจำปี
7. สถานที่ที่จะดำเนินการ ของท่านเอง หรือต้องเช่า เนื่องจากจะต้องมีการตกแต่ง มีการพิจารณาถึงค่าเช่ามากน้อยเพียงใด หรือสัญญาเช่ามีกายุการให้เช่ากี่ปี
8. ท่านได้ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายรับไว้อย่างไร
9. กลุ่มลูกค้าเป็นใคร เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยว
10. อัตราผลตอบแทนเนื่องจาก ธุรกิจดังกล่าว ณ ขณะนี้ท่านไม่สามารถตั้งราคาไว้สูงมากได้เนื่องจาก การแข่งขัน ค่อนข้างสูง แต่ท่านอาจหาบริการเสริม หรือมีทางเลือกให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มราคาได้ เช่น ความเร็วในการใช้งานของระบบ จำนวนเครื่องที่พร้อมและมีประสิทธิภาพมากกว่า หรือโปรโมชั่น ให้กับลูกค้า เป็นต้น
อ้างอิงจาก  http://www.ismed.or.th/consult/market/detialboard.php?Questionid=249

ปล. ในความเห็นส่วนตัวของผม เปิดร้านขายข้าวแกงแบบรถเข็นง่ายกว่า/ลงทุนน้อยกว่า กำไรมากกว่า/ปวดหัวน้อยกว่ามากครับ 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27