จะทำอย่างไรให้Download files ได้จา่กเน็ต

Started by pui0806, 13 May 2011, 23:24:51

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

pui0806

ผมใช้ WindowsXP  FireFox  Nod32ver4.0 
เวลาเล่นเน็ทกับFireFox  แล้วต้องการDownload files จากเว็ป ส่วนมากจะเจอะข้อความนี้
      Web Site นี้อาจเป็นอันตรายต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน !!! (This Web site may harm your computer usage.!!!)
ไม่รู้จะแก้อย่างไร ให้ดาวโหลดได้ปกติ  ผู้รู้ช่วนด้วยครับ ขอบคุณ

RookiE'

ลองใช้ Internet Explorer เปิดหน้าเว็บดูครับ หรือหากเป็นที่ Nod นั้นบล็อคเอาไว้ ก็ให้ Disable Protection ก่อนเข้าหน้าเว็บนั้น

microsoft

เข้าไปตั้งค่าที่หัวข้อ Options ของตัวโปรแกรมครับ แล้วเอาเครื่องหมายถูกออกหน้าหัวข้อ Block reported attack sites หลังจากนี้จะเข้าเว็บไหนที่โดนบล็อคก็เข้าได้หมด  [emo04]


Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles