# Notification.
Notification

Author Topic: เปิดร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่ ก๊อปไฟล์ - โหลดบิท เจอคุก 3 ปี  (Read 5562 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline limasarat

 • VPC Member
 • ***
 • Posts: 140
  • MSN Messenger - sarat.00@hotmail.com
  • View Profile
  • Homeคิว
  • Email
สืบเนื่องมาจาก 22bit ได้ปิดตัวลง

และก็ไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีบิทให้โหลดสำหรับคนไทยอีกหรือเปล่า


 
 

 

อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก  (ไอซีที)

         เปิดตัวร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่จากกระทรวงไอซีที เพิ่มฟังก์ชั่น "ผู้ดูแลระบบ" โทษมากกว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ส่วน ก๊อปปี้ไฟล์ โหลดบิท คุก 3 ปี

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเชิญตัวแทนผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว มีการแจกเอกสารร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่กระทรวงไอซีทีจัดทำขึ้นด้วย

         ร่างกฎหมายนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ยกเลิก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งฉบับ และให้ใช้ร่างฉบับใหม่นี้แทน  อย่างไรก็ดี โครงสร้างของเนื้อหากฎหมายมีลักษณะคล้ายคลึงฉบับเดิม โดยมีสาระสำคัญที่ต่างไป ดังนี้


 ประเด็นที่ 1 เพิ่มนิยาม "ผู้ดูแลระบบ"

         มาตรา 4 เพิ่มนิยามคำว่า "ผู้ดูแลระบบ" หมายความว่า "ผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้อื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น"

         ในกฎหมายเดิมมีการกำหนดโทษของ "ผู้ให้บริการ" ซึ่งหมายถึงผู้ที่ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า การพยายามเอาผิดผู้ให้บริการซึ่งถือเป็น "ตัวกลาง" ในการสื่อสาร จะส่งผลต่อความหวาดกลัวและทำให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเอง อีกทั้งในแง่ของกฎหมายคำว่าผู้ให้บริการก็ตีความได้อย่างกว้างขวาง คือแทบจะทุกขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ล้วนเป็นผู้ให้บริการทั้งสิ้น

         สำหรับร่างฉบับใหม่ที่เพิ่มนิยามคำว่า "ผู้ดูแลระบบ" ขึ้นมานี้ อาจหมายความถึงเจ้าของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ แอดมินระบบเครือข่าย แอดมินฐานข้อมูล ผู้ดูแลเว็บบอร์ด บรรณาธิการเนื้อหาเว็บ เจ้าของบล็อก ขณะที่ "ผู้ให้บริการ" อาจหมายความถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

         ตามร่างกฎหมายนี้ ตัวกลางต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่กระทำความผิด เช่น หากมีการเขียนข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการที่จงใจหรือยินยอมมีความผิดทางอาญาเท่ากับผู้ที่กระทำความผิด และสำหรับความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเจาะระบบ การดักข้อมูล หากผู้กระทำนั้นเป็นผู้ดูแลระบบเสียเอง จะมีโทษ 1.5 เท่า ของอัตราโทษที่กำหนดกับคนทั่วไป


 ประเด็นที่ 2 คัดลอกไฟล์ จำคุกสูงสุด 3 ปี

         สิ่งใหม่ในกฎหมายนี้ คือมีมาตรา 16 ที่ เพิ่มมาว่า "ผู้ใดสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

         ทั้งนี้ การทำสำเนาคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการคัดลอกไฟล์ การดาว์นโหลดไฟล์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาตรานี้อาจมีไว้ใช้เอาผิดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือเพลง แต่แนวทางการเขียนเช่นนี้อาจกระทบไปถึงการแบ็กอัปข้อมูล การเข้าเว็บแล้วเบราว์เซอร์ดาว์นโหลดมาพักไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติหรือที่ เรียกว่า "แคช" (cache เป็น เทคนิคที่ช่วยให้เรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยเก็บข้อมูลที่เคยเรียกดูแล้วไว้ในเครื่อง เพื่อให้การดูครั้งต่อไป ไม่ต้องโหลดซ้ำ) ซึ่งผู้ใช้อาจมิได้มีเจตนาหรือกระทั่งรับรู้ว่ามีกระทำการดังกล่าว
 
 ประเด็นที่ 3 มีไฟล์ลามกเกี่ยวกับเด็ก ผิด

         ในมาตรา 25 "ผู้ใดครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

         เป็นครั้งแรกที่มีการระบุขอบเขตเรื่องลามกเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ยังมีความคลุมเครือว่า ลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนั้นหมายความอย่างไร นอกจากนี้ มาตราดังกล่าวยังเป็นการเอาผิดที่ผู้บริโภค ซึ่งมีความน่ากังวลว่า การชี้วัดที่ "การครอบครอง" อาจทำให้เกิดการเอาผิดที่ไม่เป็นธรรม เพราะธรรมชาติการเข้าเว็บทั่วไป ผู้ใช้ย่อมไม่อาจรู้ได้ว่าการเข้าชมแต่ละครั้งดาว์นโหลดไฟล์ใดมาโดยอัตโนมัติบ้าง และหากแม้คอมพิวเตอร์ถูกตรวจแล้วพบว่ามีไฟล์โป๊เด็ก ก็ไม่อาจหมายความได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดูผู้ชม


 ประเด็นที่ 4 ยังเอาผิดกับเนื้อหา

         มาตรา 24 (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

         เนื้อความข้างต้น เป็นการรวมเอาข้อความในมาตรา14 (1) และ (2) ของ กฎหมายปัจจุบันมารวมกัน ทั้งนี้ หากย้อนไปถึงเจตนารมณ์ดั้งเดิมก่อนจะเป็นข้อความดังที่เห็น มาจากความพยายามเอาผิดกรณีการทำหน้าเว็บเลียนแบบให้เข้าใจว่าเป็นหน้าเว็บ จริงเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคล (phishing) จึง เขียนกฎหมายออกมาว่า การทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมถือเป็นความผิด แต่เมื่อแนวคิดนี้มาอยู่ในมือนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ ได้ตีความคำว่า "ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม" เสียใหม่ กลายเป็นเรื่องการเขียนเนื้อหาอันเป็นเท็จ และนำไปใช้เอาผิดฟ้องร้องกันในเรื่องการหมิ่นประมาท ความเข้าใจผิดนี้ยังดำรงอยู่และต่อเนื่องมาถึงร่างนี้ซึ่งได้ปรับถ้อยคำใหม่ และกำกับด้วยความน่าจะเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่น ตระหนกแก่ประชาชน มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         หากพิจารณาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินคดีคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ปัญหานี้ก่อให้เกิดการเอาผิดประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะหลายกรณี รัฐไทยเป็นฝ่ายครอบครองการนิยามความจริง ปกปิดความจริง ซึ่งย่อมส่งผลให้คนหันไปแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตแทน อันอาจถูกตีความได้ว่ากระทบต่อความไม่มั่นคงของ "รัฐบาล" ข้อความกฎหมายลักษณะนี้ ยังขัดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่จำเป็น


 ประเด็นที่ 5 ดูหมิ่น ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

         มาตรา 26 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือข้อมูลอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย หรือเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         ที่ผ่านมามีความพยายามฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันโดยใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำนวนมาก แต่การกำหนดข้อหายังไม่มีมาตราใดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่จะใช้ได้อย่างตรงประเด็น มีเพียงมาตรา 14 (1) ที่ระบุเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จดังที่กล่าวมาแล้ว และมาตรา 16 ว่าด้วยภาพตัดต่อในร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ได้สร้างความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ใช้ตั้งข้อหาการดูหมิ่นต่อกันได้ง่ายขึ้น

         ข้อสังเกตคือ ความผิดตามร่างฉบับใหม่นี้กำหนดให้การดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทมีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งที่การหมิ่นประมาทในกรณีปกติ ตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท


 ประเด็นที่ 6 ส่งสแปม ต้องเปิดช่องให้เลิกรับบริการ

         มาตรา 21 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ และโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         จากที่กฎหมายเดิมกำหนดเพียงว่าการส่งจดหมายรบกวน หากเป็นการส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ถือว่าผิดกฎหมาย ในร่างฉบับใหม่แก้ไขว่า หากการส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการบอกรับได้ ทั้งนี้อัตราโทษลดลงจากเดิมที่กำหนดโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท มาเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

         ทั้งนี้ ยังต้องตั้งข้อสังเกตด้วยว่า หากการส่งข้อมูลดังกล่าว แม้จะเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ แต่ไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า ก็จะไม่ผิดตามร่างฉบับใหม่นี้


 ประเด็นที่ 7 เก็บโปรแกรมทะลุทะลวงไว้ คุกหนึ่งปี

         มาตรา 23 ผู้ใดผลิต จำหน่าย จ่ายแจก ทำซ้ำ มีไว้ หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรืออุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         น่าสังเกตว่า เพียงแค่ทำซ้ำหรือมีไว้ซึ่งโปรแกรมที่ใช้เจาะระบบ การก๊อปปี้ดาวน์โหลดไฟล์อย่างทอร์เรนท์ การดักข้อมูล การก่อกวนระบบ ก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท เรื่องนี้น่าจะกระทบต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยตรง


 ประเด็นที่ 8 เพิ่มโทษผู้เจาะระบบ

         สำหรับกรณีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เดิมกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ร่างกฎหมายใหม่เพิ่มเพดานโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (เพิ่มขึ้น 4 เท่า) 


 ประเด็นที่ 9 ให้หน้าที่หน่วยใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

         ร่างกฎหมายนี้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานซึ่งมีชื่อว่า "สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)" เรียกโดยย่อว่า "สพธอ." และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)" เรียกโดยย่อว่า "ETDA" เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีที

         หน่วยงานนี้เพิ่งตั้งขึ้นเป็นทางการประกาศผ่าน "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิสก์ พ.ศ. 2554" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเริ่มมีการโอนอำนาจหน้าที่และจัดทำระเบียบ สรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554

         ในร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ กำหนดให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็นฝ่ายเลขานุการของ "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์" ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่กำลังร่างนี้

         นอกจากนี้ หากคดีใดที่ต้องการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดซึ่งอยู่ในต่างประเทศ จะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ในร่างกฎหมายนี้กำหนดว่า พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) เป็นผู้ประสานงานกลางให้ได้ข้อมูลมา


 ประเด็นที่ 10 ตั้งคณะกรรมการ สัดส่วน 8 – 3 – 0 : รัฐตำรวจ-ผู้ทรงคุณวุฒิ-ประชาชน

         ร่างกฎหมายนี้เพิ่มกลไก "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์" ประกอบด้วย

         - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ

         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคลจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสังคมศาสตร์จำนวนสามคน โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

         คณะกรรมการชุดนี้ ให้ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน), สำนักงานกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สังกัดกระทรวงไอซีที), สำนักคดีเทคโนโลยี (สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม), และ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) (สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นเลขานุการร่วมกัน

         คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ออกระเบียบ ประกาศ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.นี้ และมีอำนาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐาน รวมถึง "ปฏิบัติการอื่นใด" เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ที่มา http://hilight.kapook.com/view/57813

Offline ans58670

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 2040
  • View Profile
- แหม โหดจัง แค่มีโปรแกรมโหลดบิทก็ผิดแล้วหรือ? [emo12]

Offline limasarat

 • VPC Member
 • ***
 • Posts: 140
  • MSN Messenger - sarat.00@hotmail.com
  • View Profile
  • Homeคิว
  • Email
- แหม โหดจัง แค่มีโปรแกรมโหลดบิทก็ผิดแล้วหรือ? [emo12]

ขนาดก็อฟไฟล์เข้าการ์ดยังโดนคุก 3 ปีเลย งิงิ แต่ว่ามันเป็นแค่ ร่าง พรบ เท่านั้น

Offline microsoft

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 8651
  • View Profile
  • VarietyPC.Net
แรงเกิ๊นไปแล้วมั๊ง แบบนี้สมัยหน้าท่าจะอดแน่ๆ

สงสัยผมต้องเปลี่ยนไปเล่นลินุกส์แล้วหรอเนี่ย  [emo18]

Offline ismaell

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 2196
  • View Profile
บ้ากันไปใหญ่แล้ว ทีปัญหาปากท้องชาวบ้าน ไม่ค่อยจะแก้ไขกัน  [emo16] ต้องทำใจว่า ที่นี่คือ ประเทศไทย  [emo20]

Offline ans58670

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 2040
  • View Profile
บ้ากันไปใหญ่แล้ว ทีปัญหาปากท้องชาวบ้าน ไม่ค่อยจะแก้ไขกัน  [emo16] ต้องทำใจว่า ที่นี่คือ ประเทศไทย  [emo20]

- ระวังหน่อย ดูเหมือนเขาจะมีร่างเกี่ยวกับเอาความจริงมาพูดเล่นใน Internet ก็ผิดด้วยนะ [emo11] [emo08]

Offline microsoft

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 8651
  • View Profile
  • VarietyPC.Net
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทหลายๆค่ายคงจะเจ๊งกันระนาว อย่างพวก Ultra Hi-Speed 10-100Mb เพราะไม่รู้ว่าลูกค้าจะใช้เพื่อหาสวรรค์วิมานอะไร แค่เปิดเว็บท่องเว็บต่างๆกับความเร็ว 1-2Mb ก็เหลือแหล่แล้ว ไหนจะพวกโคโลอีก คราวนี้ CAT คงจะร้าง

หรือผมจะไปลดความเร็วจาก 6Mb เหลือ 2Mb ดีครับ แล้วจ่ายแค่ 399 บาท เพราะใช้ 6Mb ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมั๊ง ชอบแก้ที่ปลายเหตุ ถึงว่า 3G ก็ยังเข้าไม่ถึง กับวันหยุดยาวๆจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับ เพราะแถวบ้านไม่มีสัญญาณ Wi-Fi/3G ผ่านไปกี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ย  [emo18]

Offline ans58670

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 2040
  • View Profile
- คุณ microsoft ทำให้ประชาชนตกใจ ชี้นำให้เข้าใจว่าเขาจะเจ๊ง นอกจากนี้ยังปรามาส CAT อีก จำคุก 3 ปี ปรับ 100,000 บาทนะครับ [emo08]

Offline limasarat

 • VPC Member
 • ***
 • Posts: 140
  • MSN Messenger - sarat.00@hotmail.com
  • View Profile
  • Homeคิว
  • Email
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทหลายๆค่ายคงจะเจ๊งกันระนาว อย่างพวก Ultra Hi-Speed 10-100Mb เพราะไม่รู้ว่าลูกค้าจะใช้เพื่อหาสวรรค์วิมานอะไร แค่เปิดเว็บท่องเว็บต่างๆกับความเร็ว 1-2Mb ก็เหลือแหล่แล้ว ไหนจะพวกโคโลอีก คราวนี้ CAT คงจะร้าง

หรือผมจะไปลดความเร็วจาก 6Mb เหลือ 2Mb ดีครับ แล้วจ่ายแค่ 399 บาท เพราะใช้ 6Mb ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมั๊ง ชอบแก้ที่ปลายเหตุ ถึงว่า 3G ก็ยังเข้าไม่ถึง กับวันหยุดยาวๆจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับ เพราะแถวบ้านไม่มีสัญญาณ Wi-Fi/3G ผ่านไปกี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ย  [emo18]

นอกเรื่องประเทศไทยสามจียังไม่มาเลย ประเทศอื่นเขามีสี่จีกันแล้ว จริงๆนะ

Offline [LB_DESIGN]

 • VPC Member.
 • **
 • Posts: 95
  • View Profile
  • Email
ผมเห็นด้วยกำทุกท่านเลยครับเราใช้บริการ Internet เพื่อนเเสวงหาความบันเทิงเเละเทคโนโลยี
ผมรู้ว่าโหลดบิทผิดกฎหมายเพราะว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์เเต่เป็นการเเบ่งปันไฟล์กันดู ไฟล์กันใช้ผมว่าตั้งเเต่
มีการร่าง พรบ.ใหม่มานี้รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างจะถูกปิดลง เกิดอาการเซงตามๆกันครับ [emo18]

Offline Noi noi

 • VPC Member
 • ****
 • Posts: 1162
 • รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
  • View Profile
ผมว่าเมืองไทยเราจะล้าหลังไปกันใหญ่แล้วหละครับ   กับไอ้ พ.ร.บ บ้าๆเนี่ย!??  โลกของอินเตอร์เน็ตคือโลกของการศึกษาที่ไร้ขีดจำกัด  หากเรามาจำกัดสิทธิ์ต่างๆของคนไทยเพียงเพราะอยากเอาใจพวกค่ายหนังหรือค่ายเพลงใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวแล้วหละก็  ผมว่าการศึกษาของไทยเราคงไม่ไปถึงใหนหรอกครับ   ผมว่าน่าจะเอาเวลาทั้งหมด ไปสอนให้เด็กๆรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใหนดีหรือสิ่งใหนไม่ดี ในการท่องเว็บดีกว่าครับ เพราะน่าจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าการที่ออก พ.ร.บ มาแบบนี้ [emo18]

Offline Annop

 • VPC Member
 • ****
 • Posts: 1001
  • View Profile
ผมก็บ่นมานานแล้ว กลายเป็นประท้วงหรือเปล่าไม่รู้
"ถ้าเลือกได้จะไม่ใช้บริการของ ToT กับ CAT"

Offline specialone

 • VPC Member.
 • **
 • Posts: 89
  • View Profile
  • Email
ถ้า พรบ.นี้ผ่าน ... เมืองไทยล้าหลังแน่ครับ ได้กลายเป็นแบบพม่าแน่ๆ


Offline boogyman

 • VPC Member
 • ****
 • Posts: 868
 • นี่แน่ะ ! ดัดจริตพิมพ์ให้ผิดดีนัก
  • View Profile
เรามาคิดกันเล่นๆ นะครับว่า พวกที่ร่าง พ.ร.บ ฉบับนี้ ขึ้นมา เขาใช้อะไรคิดกันเอ่ย ?  [emo11]
-ที่ผมถามขึ้นมาเนี่ย เพราะประชดนะครับ เพราะอย่างแรกๆ เลย พ.ร.บ นี้ไม่น่าจะผ่านไ้ด้นะครับ เพราะผิด รัฐธรรมนูญ แน่นอน ในเรื่องของการ จำกัดสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม (ถ้าออกมาจริงๆ เราประท้วงได้แน่นอน)
-ไหนๆ ก็เขียนถึงสิทธิแล้ว ก็อยากจะกล่าวถึงสิ่งที่คาใจมานานหน่อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายควบคุม การจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วบุหรี่ แก่เยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 หรือ20 นี่แหละ อันนี้ผมเห็นด้วยนะ แต่โทษทีครับ ทำไมถึงไม่ควบคุม เยาวชนด้วยล่ะครับ ว่าควรห้ามดื่มไปด้วย อะไรมันติดคออยู่เหรอครับ ท่านที่มีอำนาจทั้งหลาย  ทีอย่างนี้ ดันอ้างว่า จะผิดรัฐธรรมนูญ ในการไปจำกัดสิทธิเยาวชนเขา (พวกคุณ..ึงบ้าหรือเปล่าครับ )เพราะประเทศ อเมริกา(ประชาธิปไตยจ๋า) เค้ายังควบคุมไม่ให้เยาวชนของเค้าดื่มเลยครับ เพราะเค้ารู้ว่า อะไรที่จะไปบั่นทอนชีวิตเยาวชน ถ้ายังไม่เป็นผู้ใหญ่ เค้าต้องควบคุมเอาไว้ก่อน เพราะเค้ารักเยาวชนของเค้าจริงๆ ครับ ไ่ม่ใช่รักพวกนายทุนอย่างประเทศนี้ไงครับ บ่นแค่นี้แหละ ไม่รู้ว่า จะเข้าหูพวกท่านส.ส.ได้ไหม หรือว่ารู้แล้วแตู่ตรู ไม่ทำ เพราะไม่ได้ตังค์ ใครจะทำไม (นั่นสินะ สวัสดีประเทศไทย )  [emo19]

Offline saxphone

 • VPC Member.
 • **
 • Posts: 64
  • View Profile
แล้วตกลงตอนนี้ท่านมาร์คเขาผลักดันพ.ร.บ.ตัวนี้ไปถึงไหนแล้วครับ ท่านใดได้ติดตามข่าวนี้กันบ้าง


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27