นำไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ .ZIP ไปทำอินเด็กซ์บน Windows7

Started by bulldozer, 20 January 2011, 02:43:51

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

bulldozer

ฟีเจอร์ตัวชูโรงของเซเว่น เป็นเรื่องของความเร็วในการค้นหาไฟล์ โดยมีหลักการมาจากการทำอินเด็กซ์ แต่โดยปกติแล้ว ไฟล์ที่ถูกบีบขนาดเก็บไว้ในไฟล์ .ZIP จะไม่ได้ถูกนำมาสร้างเป็นอินเด็กซ์ ดังนั้นหากท่านต้องการให้ผลการค้นหาครอบคลุมให้มากที่สุด ก็สามารถสั่งให้เซเว่นนำไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้ภายในด้วยรูปแบบ .ZIP มาจัดทำอินเด็กซ์ด้วย

ด้วยการเปิดหน้าต่าง Windows Explorer ขึ้นมาตามปกติ แล้วคลิกที่ปุ่ม Organize -> Folder and search options

แล้วเลือกทำงานที่แท็ป Search -> คลิกใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Include compressed files (ZIP, CAB...) ก็เป็นอันเรียบร้อย

The End.

Go Up