อักขระพิเศษใช้ลำบาก แต่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ

Started by bulldozer, 29 December 2010, 01:43:52

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

bulldozer

รหัสผ่านที่มีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงก็คือ การใส่อักขระพิเศษที่ไม่สามารถพิมพ์ลงไปบนแป้นคีย์บอร์ดได้ด้วยปุ่มเดียว เนื่องจากแฮกเกอร์จะยกเว้นการค้นหาตัวอักขระเหล่านี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้งานและแฮกเกอร์เองจะเน้นในเรื่องความเร็วของการค้นหา ดังนั้นจึงไม่รวมเอาตัวอักขระแปลกๆเข้าไปไว้ในกระบวนการโจมตี

การใส่อักขระพิเศษดังกล่าวจะใช้งานยากกว่าปกติเล็กน้อย แต่มันก็คุ้มค่ามากในการป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูลต่างๆที่อยู่เบื้องหลังรหัสผ่าน เพราะการใส่อักขระพิเศษจะต้องกดแป้นพิมพ์มากกว่าปกติ ซึ่งจำนวนครั้งที่กดลงไปจะส่งผลให้แฮกเกอร์คาดเดาตัวอักษรผิดพลาดได้ง่าย

ตัวอย่างอักขระพิเศษเช่น "?" จะต้องกดปุ่ม [ALT] ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลข 0174 ในคีย์แพดตัวเลข (คิดเป็นจำนวน 5 ครั้งสำหรับการกดพิมพ์ตัวอักษรปกติ) นอกเหนือจากอักขระพิเศษนี้แล้ว ในตารางด้านล่างนี้ยังมีอักขระพิเศษอื่นๆให้เพื่อนๆเลือกใช้อีกหลายตัว อักขระเหล่านี้เป็นอักขระ ASCII ที่แสดงผลด้วยการใช้ ALT-Code และมีผลทำให้แฮกเกอร์ต้องใช้การโจมตีของ Brute-Force Attacks ที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการโจมตีด้วยการใช้ Dictionary แบบดั้งเดิมจึงไม่สามารถนำมาใช้งานกับรหัสผ่านที่ใช้อักขระพิเศษได้
®  =  [ALT]+[0174]
Œ  =  [ALT]+[0140]
  =  [ALT]+[0153]
››©  =  [ALT]+[0169]
››ŸŸ†  =  [ALT]+[0134]
››Ÿ  =  [ALT]+[0159]


credit. chip 12/53

fantasy ಠ-ಠ

แต่การใส่อักขระพิเศษนี้ผสมไปกับรหัสผ่าน
ผมคิดว่าคงจะลำบาก ถ้าใช้แป้นพิมพ์บนโน้ตบุ๊ค
เพราะมันต้องกดตัวเลขจากแป้น Numpad เท่านั้น

ถ้าใครใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊คไม่ถนัดล่ะก็ ไม่แนะนำให้ใช้จริง ๆ ครับผม [emo05]
ไม่งั้นจะงานเข้าแน่นอน [emo12]

chaiwut

เพิ่มเติม  [emo01]
วิธีกดAlt+ตัวเลข...เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ
ปล.บอกไว้ก่อนนะครับ บางชนิดไม่รองรับ Font ที่เราใช้อยู่

ALT+1 = ☺
ALT+2 = ☻
ALT+3 = ♥
ALT+4 = ♦
ALT+5 = ♣
ALT+6 = ♠
ALT+7 = •
ALT+8 = ◘
ALT+9 = ○
ALT+10 = ◙
ALT+11 = ♂
ALT+12 = ♀
ALT+13 = ♪
ALT+14 = ♫
ALT+15 = ☼
ALT+16 = ►
ALT+17 = ◄
ALT+18 = ↕
ALT+23 = ↨
ALT+24 = ↑
ALT+25 = ↓
ALT+26 = →
ALT+27 = ←
ALT+28 = ∟
ALT+29 = ↔
ALT+30 = ▲
ALT+31 = ▼
ALT+32 = เป็นเว้นวรรค หรือเคาะจาก สเป็คบราก็ได้
ALT+33 = !
ALT+34 = "
ALT+35 = #
ALT+36 = $
ALT+37 = %
ALT+38 = &
ALT+39 = '
ALT+40 = (
ALT+41 = )
ALT+42 = *
ALT+43 = +
ALT+44 = ,
ALT+45 = -
ALT+46 = .
ALT+47 = /
ALT+48 = 0
ALT+49 = 1
ALT+50 = 2
ALT+51 = 3
ALT+52 = 4
ALT+53 = 5
ALT+54 = 6
ALT+55 = 7
ALT+56 = 8
ALT+57 = 9
ALT+58 = :
ALT+59 = ;
ALT+60 = <
ALT+61 = =
ALT+62 = >
ALT+63 = ?
ALT+64 = @
ALT+65 = A
ALT+66 = B
ALT+67 = C
ALT+68 = D
ALT+69 = E
ALT+70 = F
ALT+71 = G
ALT+72 = H
ALT+73 = I
ALT+74 = J
ALT+75 = K
ALT+76 = L
ALT+77 = M
ALT+78 = N
ALT+79 = O
ALT+80 = P
ALT+81 = Q
ALT+82 = R
ALT+83 = S
ALT+84 = T
ALT+85 = U
ALT+86 = V
ALT+87 = W
ALT+88 = X
ALT+89 = Y
ALT+90 = Z
ALT+91 = [
ALT+92 = \
ALT+93 = ]
ALT+94 = ^
ALT+95 = _
ALT+96 = `
ALT+97 = a
ALT+98 = b
ALT+99 = c
ALT+100 = d
ALT+101 = e
ALT+102 = f
ALT+103 = g
ALT+104 = h
ALT+105 = i
ALT+106 = j
ALT+107 = k
ALT+108 = l
ALT+109 = m
ALT+110 = n
ALT+111 = o
ALT+112 = p
ALT+113 = q
ALT+114 = r
ALT+115 = s
ALT+116 = t
ALT+117 = u
ALT+118 = v
ALT+119 = w
ALT+120 = x
ALT+121 = y
ALT+122 = z
ALT+123 = {
ALT+124 = |
ALT+125 = }
ALT+126 = ~
ALT+127 = ⌂
ALT+128 = €
ALT+133 = ...
ALT+145 = '
ALT+146 = '
ALT+147 = "
ALT+148 = "
ALT+149 = •
ALT+150 = -
ALT+151 = --
ALT+161 = ก
ALT+162 = ข
ALT+163 = ฃ
ALT+164 = ค
ALT+165 = ฅ
ALT+166 = ฆ
ALT+167 = ง
ALT+168 = จ
ALT+169 = ฉ
ALT+170 = ช
ALT+171 = ซ
ALT+172 = ฌ
ALT+173 = ญ
ALT+174 = ฎ
ALT+175 = ฏ
ALT+176 = ฐ
ALT+177 = ฑ
ALT+178 = ฒ
ALT+179 = ณ
ALT+180 = ด
ALT+181 = ต
ALT+182 = ถ
ALT+183 = ท
ALT+184 = ธ
ALT+185 = น
ALT+186 = บ
ALT+187 = ป
ALT+188 = ผ
ALT+189 = ฝ
ALT+190 = พ
ALT+191 = ฟ
ALT+192 = ภ
ALT+193 = ม
ALT+194 = ย
ALT+195 = ร
ALT+196 = ฤ
ALT+197 = ล
ALT+198 = ฦ
ALT+199 = ว
ALT+200 = ศ
ALT+201 = ษ
ALT+202 = ส
ALT+203 = ห
ALT+204 = ฬ
ALT+205 = อ
ALT+206 = ฮ

อื่น ๆ
ALT+239 = ๏
ALT+251 = ๛
ALT+255 =
ALT+0153 = ™
ALT+0169 = ®
มีALT+0160=เว้นว่างไว้
ALT+0149=ฺ •
ALT+150 ๛
ALT+250 ๚
ALT+380 |
ALT+410 �limasarat

Quote from: chaiwut on 29 December 2010, 07:00:06
เพิ่มเติม  [emo01]
วิธีกดAlt+ตัวเลข...เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ
ปล.บอกไว้ก่อนนะครับ บางชนิดไม่รองรับ Font ที่เราใช้อยู่

ALT+1 = ☺
ALT+2 = ☻
ALT+3 = ♥
ALT+4 = ♦
ALT+5 = ♣
ALT+6 = ♠
ALT+7 = •
ALT+8 = ◘
ALT+9 = ○
ALT+10 = ◙
ALT+11 = ♂
ALT+12 = ♀
ALT+13 = ♪
ALT+14 = ♫
ALT+15 = ☼
ALT+16 = ►
ALT+17 = ◄
ALT+18 = ↕
ALT+23 = ↨
ALT+24 = ↑
ALT+25 = ↓
ALT+26 = →
ALT+27 = ←
ALT+28 = ∟
ALT+29 = ↔
ALT+30 = ▲
ALT+31 = ▼
ALT+32 = เป็นเว้นวรรค หรือเคาะจาก สเป็คบราก็ได้
ALT+33 = !
ALT+34 = "
ALT+35 = #
ALT+36 = $
ALT+37 = %
ALT+38 = &
ALT+39 = '
ALT+40 = (
ALT+41 = )
ALT+42 = *
ALT+43 = +
ALT+44 = ,
ALT+45 = -
ALT+46 = .
ALT+47 = /
ALT+48 = 0
ALT+49 = 1
ALT+50 = 2
ALT+51 = 3
ALT+52 = 4
ALT+53 = 5
ALT+54 = 6
ALT+55 = 7
ALT+56 = 8
ALT+57 = 9
ALT+58 = :
ALT+59 = ;
ALT+60 = <
ALT+61 = =
ALT+62 = >
ALT+63 = ?
ALT+64 = @
ALT+65 = A
ALT+66 = B
ALT+67 = C
ALT+68 = D
ALT+69 = E
ALT+70 = F
ALT+71 = G
ALT+72 = H
ALT+73 = I
ALT+74 = J
ALT+75 = K
ALT+76 = L
ALT+77 = M
ALT+78 = N
ALT+79 = O
ALT+80 = P
ALT+81 = Q
ALT+82 = R
ALT+83 = S
ALT+84 = T
ALT+85 = U
ALT+86 = V
ALT+87 = W
ALT+88 = X
ALT+89 = Y
ALT+90 = Z
ALT+91 = [
ALT+92 = \
ALT+93 = ]
ALT+94 = ^
ALT+95 = _
ALT+96 = `
ALT+97 = a
ALT+98 = b
ALT+99 = c
ALT+100 = d
ALT+101 = e
ALT+102 = f
ALT+103 = g
ALT+104 = h
ALT+105 = i
ALT+106 = j
ALT+107 = k
ALT+108 = l
ALT+109 = m
ALT+110 = n
ALT+111 = o
ALT+112 = p
ALT+113 = q
ALT+114 = r
ALT+115 = s
ALT+116 = t
ALT+117 = u
ALT+118 = v
ALT+119 = w
ALT+120 = x
ALT+121 = y
ALT+122 = z
ALT+123 = {
ALT+124 = |
ALT+125 = }
ALT+126 = ~
ALT+127 = ⌂
ALT+128 = €
ALT+133 = ...
ALT+145 = '
ALT+146 = '
ALT+147 = "
ALT+148 = "
ALT+149 = •
ALT+150 = -
ALT+151 = --
ALT+161 = ก
ALT+162 = ข
ALT+163 = ฃ
ALT+164 = ค
ALT+165 = ฅ
ALT+166 = ฆ
ALT+167 = ง
ALT+168 = จ
ALT+169 = ฉ
ALT+170 = ช
ALT+171 = ซ
ALT+172 = ฌ
ALT+173 = ญ
ALT+174 = ฎ
ALT+175 = ฏ
ALT+176 = ฐ
ALT+177 = ฑ
ALT+178 = ฒ
ALT+179 = ณ
ALT+180 = ด
ALT+181 = ต
ALT+182 = ถ
ALT+183 = ท
ALT+184 = ธ
ALT+185 = น
ALT+186 = บ
ALT+187 = ป
ALT+188 = ผ
ALT+189 = ฝ
ALT+190 = พ
ALT+191 = ฟ
ALT+192 = ภ
ALT+193 = ม
ALT+194 = ย
ALT+195 = ร
ALT+196 = ฤ
ALT+197 = ล
ALT+198 = ฦ
ALT+199 = ว
ALT+200 = ศ
ALT+201 = ษ
ALT+202 = ส
ALT+203 = ห
ALT+204 = ฬ
ALT+205 = อ
ALT+206 = ฮ

อื่น ๆ
ALT+239 = ๏
ALT+251 = ๛
ALT+255 =
ALT+0153 = ™
ALT+0169 = ®
มีALT+0160=เว้นว่างไว้
ALT+0149=ฺ •
ALT+150 ๛
ALT+250 ๚
ALT+380 |
ALT+410 �

อักขระพวกนี้พ่อผมเคยบอกไว้ว่าใช้ซ่อนโฟลเดอร์ในดอสได้ด้วย (เมื่อก่อน ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว เหอะ)

bulldozer

โห ของคุณ chaiwut เยอะแยะไปหมดเลย แต่ของผมได้มาไม่กี่ตัวเองครับ และมี 2-3 ตัวลองกดแล้ว มันไม่ยอมแสดงผลซะอีก ทำให้โพสต์ได้เท่านั้น

M!N!Dragon

เง้อ...ขนาดผมใช้รหัสผ่านง่ายๆ พวก 1234, 2468, 9876 อะไรทำนองนี้ยังหลงๆ ลืมๆ เลย
ถ้าใช้อักขระพิเศษ สงสัยคงต้องเมม กันลืมไว้ในมือถือ อีกชั้นแน่เลย เอิ้กๆๆ   [emo05]

microsoftการกด space bar คร่อมรหัสผ่านหน้าหลังก็ช่วยป้องกันการโดนแฮกได้ดีอีกแบบ
http://lifehacker.com/5733535/use-spaces-in-your-windows-password-for-extra-security ; [emo04]

Go Up