# Notification.
Notification

Author Topic: ญาติจะไปทำงานที่สิงคโปร์ ขอคำแนะนำหน่อยครับ  (Read 2439 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ~Jason_Bourne~

 • VPC Member
 • ***
 • Posts: 278
  • View Profile
ญาติจะไปทำงานที่สิงคโปร์อยากได้ข้อมูลครับ เกี่ยวกับการติดต่อ ท่านใดเคยมีประสบการณ์ไปทำงานต่างประเทศ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ  [emo19]

Offline chaiwut

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 1599
  • MSN Messenger - chaiwut38@hotmail.com
  • View Profile
ลองอ่านจากบทความนี้นะครับท่านผมไปค้นมานะครับ
ขอขอบคุณ ท่าน ฐากูร พานิช ผู้เขียนบทความนี้ด้วยครับ  [emo19]

 
สิ่งควรทราบก่อนไปทำงานในสิงคโปร์
 

    สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง อีกทั้งยังมีความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต ดังนั้น โอกาสของแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงาน ทั้งในสาขาการก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเรือยังคงมีอยู่ แต่ทั้งนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะของแต่ละคน หากแรงงานไทยสามารถเข้าไปทำงานในสิงคโปร์ได้ ก็จะมีสำนักงานแรงงานไทยประจำสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานหลักที่จะให้การดูแล ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มแรงงานไทยเอง ก็ได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อนแรงงานไทยขึ้น เพื่อช่วยเหลือและจัดกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ ให้กับแรงงานไทยที่มาทำงานในสิงคโปร์

    “ไปได้ประสบการณ์ กลับมาบ้านมีปริญญา”

    หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า ที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ ได้มีการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับการศึกษาเพิ่มเติม โดยการจัดให้แรงงานไทยเข้าร่วมในโครงการการศึกษานอกโรงเรียน หรือหากใครต้องการจะศึกษาต่อก็สมัครเข้าเรียนในโครงการเรียนการสอนทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “ไปเสียนา มาเสียเมีย” ก็จะไม่เป็นจริงอีกแล้วสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ แต่จะมีคำกล่าวใหม่ขึ้นมาแทนว่า “ไปได้ประสบการณ์ กลับมาบ้านมีปริญญา”

    วัฒนธรรมและการปฏิบัติตนที่พึงรู้

    สำนักงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ ได้ให้ข้อมูลในด้านวัฒนธรรมการทำงานของนายจ้างชาวสิงคโปร์ ซึ่งแรงงานไทยควรจะรับทราบไว้ก่อนเข้ามาทำงานในสิงคโปร์ คือลักษณะนิสัยของนายจ้างชาวสิงคโปร์ มักพูดจาเสียงดัง ห้วน ซึ่งบางครั้งทำให้แรงงานไทยไม่พอใจ และเข้าใจผิดว่าถูกดุด่า นอกจากนี้นายจ้างสิงคโปร์เป็นคนเอางานเอาการ ขยันและใจร้อน ดังนั้นจึงต้องการแรงงานที่ตั้งใจทำงานและขยัน หากแรงงานไทยประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้ว ก็จะไม่มีปัญหาขัดแย้ง สำนักงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ได้ให้คำแนะนำอีกด้วยว่า แรงงานไทยควรให้ความเคารพแก่นายจ้างตามความเหมาะสม เพราะกิริยาหรือการกระทำที่ไม่มีมารยาทต่อนายจ้าง มักทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกับนายจ้างอยู่บ่อยๆ นอกจากนั้นในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะด้านการก่อสร้างและอู่ต่อเรือ แรงงานไทยจะต้องทำงานร่วมกับแรงงานชาติอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย และบังคลาเทศด้วย ดังนั้น จึงควรเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนต่างชาติอื่น ที่มีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในที่สาธารณะก็เช่นเดียวกัน มีเรื่องสำคัญหลายประการที่แรงงานไทยควรจะทราบไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหา ซึ่งได้แก่

    1) ห้ามจับกลุ่มกันในที่สาธารณะและดื่มสุรา หรือสังสรรค์เฮฮาเสียงดัง โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยหรือชุมชน ซึ่งนอกจากสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศไทยแล้ว ยังอาจถูกแจ้งให้ตำรวจจับได้
    2) สังคมในสิงคโปร์ไม่ว่าจะโดยทั่วไป หรือสังคมในสถานที่ทำงานของแรงงานไทย เป็นสังคมของคนหลายสัญชาติ ซึ่งแต่ละสัญชาติจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร ดังนั้น แรงงานไทยควรระมัดระวังการสั่งอาหาร หรือร่วมรับประทานอาหารกับคนชาติอื่นที่เคร่งครัด เช่น มุสลิม เนื่องจากความไม่รู้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกรณีวิวาทได้
    3) สังคมในสิงคโปร์มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ การพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เช่น อุบัติเหตุ แรงงานไม่ควรนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
    4) แรงงานไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวเด็กชาวสิงคโปร์ไม่ว่าหญิงหรือชาย เพราะอาจถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารหรือลวนลามได้
    5) ห้ามพกของมีคมไปในที่สาธารณะ
    6) มารยาทในการขึ้นบันไดเลื่อนในสถานี รถไฟ รถโดยสารหรือห้างสรรพสินค้า ควรยืนชิดซ้ายเพื่อที่ให้ผู้ที่มีธุระเร่งด่วนแซงขึ้นไปทางด้านขวาได

    สิงคโปร์มีกฎหมายที่เข้มงวดรุนแรง ดังนั้นการไม่ทำผิดจะเป็นสิ่งดีที่สุด

    ยังมีบางสิ่งที่แรงงานไทยควรจะรับทราบไว้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มิได้เป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดในเมืองไทย แต่สำหรับสิงคโปร์แล้วได้กำหนดไว้ว่าเป็นข้อห้ามที่สำคัญ ซึ่งหากใครละเมิดก็จะโดนปรับในอัตราสูง ได้แก่ การห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม บนรถประจำทางหรือรถไฟ (หากฝ่าฝืนจะโดนปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 11,500 บาท) ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารที่มีเครื่องหมายห้าม บนรถประจำทางหรือรถไฟ (หากฝ่าฝืนจะโดนปรับ 1,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 23,000 บาท) และห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทำลายของสาธารณะ (หากฝ่าฝืนจะโดนปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 11,500 บาท) นอกจากนั้น ก็ควรระมัดระวังเรื่องการทิ้งหรือคายหมากฝรั่ง โดยควรทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง มิฉะนั้นจะโดนปรับอย่างหนักเช่นเดียวกับการทิ้งขยะในที่สาธารณะ

    เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ที่พึงรู้ในการพำนักอยู่ในสิงคโปร์
    1. เมาในที่สาธารณะ    จำคุกได้ถึง 1 เดือนหรือปรับถึง 1,000 เหรียญสิงคโปร์
    2. แจ้งความเท็จ    จำคุกได้ถึง 6 เดือนหรือปรับถึง 1,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ
    3. งัดแงะบ้าน (กลางวัน)จำคุกได้ถึง 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับงัดแงะบ้าน (กลางคืน)    จำคุกได้ถึง 3 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
    4. ลักขโมยจำคุกระหว่าง 3-7 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
    5. อยู่เกินกว่ากำหนด    จำคุกได้ถึง 6 เดือน หรือปรับถึง 4,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากอยู่เกินกว่าอนุญาตมากกว่า 90 วัน จะต้องถูกเฆี่ยนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และจำคุกได้ถึง 6 เดือน
    6. การขู่ขวัญ    จำคุกได้ถึง 2 ปีหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
    จำคุกได้ถึง 7 ปี หรือมากกว่า หรือทั้งจำทั้งปรับ หากการขู่ขวัญนั้นทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส
    7. จลาจล    เฆี่ยนและจำคุกได้ถึง 5 ปีเฆี่ยนและจำคุกได้ถึง 7 ปี หากมีการใช้อาวุธ
    8. ลวนลาม    จำคุกได้ถึง 2 ปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเฆี่ยนและจำคุกระหว่าง 2-10 ปี ถ้าทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้กลัวที่จะได้รับบาดเจ็บเฆี่ยนและจำคุกระหว่าง 3-10 ปี ถ้าการลวนลามนั้นเกิดในลิฟท์ หรือผู้ถูกลวนลามอายุน้อยกว่า 14 ปี
    9. ปล้น จี้    จำคุกระหว่าง 2-10 ปี และเฆี่ยนไม่น้อย 6 ครั้งจำคุกระหว่าง 3-14 ปี และเฆี่ยนไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง หากกระทำการในเวลากลางคืน
    10.ค้ายาเสพติด    ประหารชีวิต หรือจำคุกระหว่าง 20-30 ปี และเฆี่ยน 15 ครั้ง
    11. ฆาตกรรม    ประหารชีวิต

    ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จ

    ในท้ายสุด ขอสรุปว่า แรงงานไทยทุกคนที่สนใจน่าจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าไปทำงานในสิงคโปร์ แต่จะประสบความสำเร็จตามที่แต่ละคนตั้งเป้าไว้หรือไม่นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งของตนเองแล้ว ก็ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการทำงานของนายจ้างชาวสิงคโปร์ สภาพแวดล้อมและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว สิงคโปร์เป็นประเทศที่สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบเรียบร้อย น่าที่พวกเราจะศึกษาและนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงสังคมและชุมชนของเราบ้าง ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จโดยทั่วหน้ากัน

Keywords : แรงงานไทย สิงคโปร์ ฐากูร พานิช


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27