Similar topics (5)

Eset Smart ฟ้องอะไรก็ไม่รู้ค่ะ ไวรัสหรือเปล่า

Started by syspad, 04 April 2010, 00:41:54

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

syspad

ตามรูปนี้น่ะค่ะขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ

microsoft

ตัว ESS อาจจะมองว่าโค้ดภายในถูกเขียนคำสั่งขึ้นมาคล้ายๆคำสั่งของไวรัสก็ได้นะครับ ไฟล์ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ไวรัส ถ้าไม่อยากให้โปรแกรมฟ้องขึ้นมาอีก ก็เข้าไปที่หน้า Advanced Setup แล้วตั้งค่าที่ D:\ เปลี่ยนเป็น E:\*.HTML

ลองดูก่อนนะ  [emo10]


Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles