นอสตร้ารุกตลาดเชียงใหม่!! โชว์โซลูชั่น NOSTRA Logistics ในงานสัมมนา

Started by spongebob, 24 July 2013, 16:47:55

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

spongebob



นอสตร้ารุกตลาดเชียงใหม่!! โชว์โซลูชั่น NOSTRA Logistics ในงานสัมมนาโครงการการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจรชี้ช่องลดต้นทุนขนส่งแก่ผู้ประกอบการSME

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทโกลบเทค จำกัด ได้ร่วมออกบูธ NOSTRA Logistics แสดงโซลูชั่น
ระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในโครงการการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร (เชียงใหม่) ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ซึ่ง NOSTRA Logistics เป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการกลุ่มรถขนส่งวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้า ติดตามพฤติกรรมคนขับรถ และอัตราการใช้น้ำมันได้โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ คือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานขนส่งและลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่  http://www.nostramap.com/TH/business_logistic.aspx


Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles