ขอวิธี แบ่งคอลัมน์ ทำตาราง Microsoft Word 2010

Started by Whitebearone, 11 May 2012, 16:50:31

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Whitebearoneคือผมจะแบ่ง คอลัมน์ หรือ หน้ากระดาษเป็น 2 หน้าใน 1แผ่น ครับ  ขนาดกระดาษ A4  แล้ววิธีทำตารางแบบ ขั้นบันได อะครับ ทำไงหรอ


ขอบคุณครับ

ans58670

1. Column หรือ สดมภ์ คือแนวตั้ง ส่วน Row หรือ แถว คือแนวนอน เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า?
2. ใน Word นั้นไม่สามารถแบ่งแถวได้ เพราะไม่มีเหตุผลอันใดในการแบ่งแถว แต่งแบ่งสดมภ์นั้นแบ่งได้ เพื่อความสะดวกในการจัดหน้ากระดาษ
3. อะไรคือตารางแบบขั้นบันได ขอคำอธิบายด้วย แต่ถ้าจะใส่ตารางทั่วไป ให้ไปที่ Insert แล้วเลือก Table [emo02]


chaiwut

การใช้งานทุกแบบใน microsoft Word ครับตามลิงค์ที่แนบมาเลยท่าน  [emo02]

http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial/office-tutorial/95--microsoft-word-2007

อีกลิงค์ครับ

http://office.microsoft.com/th-th/word-help/HA010034300.aspx

Go Up