# Notification.
Notification

Author Topic: wireless access point สัญญานทะละทะลวง แรงมากๆๆ 1000mW ผนังปูนก็เอาไม่อยู่แรงมาก  (Read 4367 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tgcom

  • VPC Member
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
picostation m2hp ความแรงชื่อถือได้ เล็กพริกขี้หนูจริงๆ เหมาะสำหรับติดตั้งในอารปูน สัญญานทะละทะลวง
picostation m2hp wireless access point แบบติดตั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร
Access Point  2.4 GHz Outdoor/Indoor ความเร็ว 150Mbps (802.11n) wireless N Access point
เสาอากาศ 6dBi กำลังส่งสูง 30 dBm (1000 mW)
เหมาะสำหรับกระจายสัญญานในอาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อาคารเรียนที่มีหลายๆชั้น
สามารถเชื่อมต่อกับเสาอากาศภายนอกได้ RP-SMA

http://wifiloco.com/CT81835-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88-picostation_m2hp.html


บริการด้วยใจแบบไม่ทิ้งกัน
โทร 089-8184251  043-418559
www.wifiloco.com  mail:tgcomputer@live.com


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27