การติดตั้งชุดรวมไดรเวอร์สำหรับ Microsoft Windows

Started by Skindred, 21 May 2011, 22:14:48

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Skindred

การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Windows บางครั้งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร บางครั้งติดตั้งไม่ได้ หาไดรเวอร์ไม่เจอ แผ่นหาย หรือลืมที่เก็บเป็นต้น การใช้ชุดรวมไดร์เวอร์สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะมีการรวมเอาไดรเวอร์ต่าง ๆ ไว้มากมาย

ชุด Driver Packs ดาวน์โหลดได้ที่ http://driverpacks.net/driverpacks/latest

โปรแกรม Driver Installer ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.adia-project.net/en/ หรือดาวน์โหลดไฟล์จากที่นี่ DriversInstaller_Release_3.4.12_Full.zip

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้แตกไฟล์ DriverInstaller ออก แล้วให้คัดลอกไฟล์ Driver Packs ไปไว้ในโฟลเดอร์ Drivers ในโฟลเดอร์ย่อยตามรุ่น Windows ที่ใช้ถ้าเป็น Windows Vista และ Windows 7 ก็ไว้ในโฟลเดอร์ Drivers\Vista\dev_db ถ้าเป็นรุ่น 64bit ก็ไว้ในโฟลเดอร์ Drivers\Vista64\dev_db ถ้าเป็น Windows XP ก็ไว้ในโฟลเดอร์ Drivers\XP\dev_db ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

การติดตั้งให้ดับเบิลคลิกไฟล์ DriversInstaller.exe

รูปด้านล่างโปรแกรมจะถามว่าต้องการสร้าง system restore point หรือไม่ จะเลือก Yes หรือ No ก็ได้
รูปด้านล่างโปรแกรมว่าต้องการสร้าง Database ของ DriverPack หรือไม่ ให้ตอบ Yes
gต่อไปให้คลิกที่ Install (Compatible driver) แล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าชุดไดรเวอร์ที่ต้องการติดตั้งดังรูปด้านล่าง

ต่อไปคลิก Run task for All DPPacks on form > Selective installation ดังรูปด้านล่าง

ต่อไปให้คลิก Install

แสดงหน้าจอระหว่างติดตั้งไดรเวอร์

ในหน้า Wizard ให้กด Next

หากไดรเวอร์บางตัวในเครื่องมีอยู่แล้วโปรแกรมจะถามว่าต้องการติดตั้งทับไปใหม่หรือไม่ดังรูปด้านล่างเมื่อเสร็จแล้วไดรเวอร์ต่าง ๆ ที่ตรวจพบจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ ควรทำการบูตเครื่องใหม่

ขอบคุณ พรหมมาศ แซ่ลั้ว จากเว็บ http://thaisolution.net


kenreals

   [emo17]  เดินมาเจอของดี ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้นี้ครับ [emo17]  [emo19]

Go Up