Home Tags Windows 10 Recovery

Tag: Windows 10 Recovery

4 วิธีการบูตเข้าใช้งาน Safe Mode บน Windows 10

สำหรับบทความ 4 วิธีการบูตเข้าใช้งาน Safe Mode บน Windows 10 ก็จะแตกต่างไปจากการเรียกใช้งาน Safe Mode บน Windows 8 หรือ Windows 8.1 ถ้าสังเกตให้ดี วิธีการเดิมๆที่หลายๆท่านเคยเรียกใช้ เช่น ขณะระบบกำลังเริ่มกระบวนการบูตใหม่ ปกติเราต้องกดปุ่ม F8 หรือปุ่ม Shift + F8 ย้ำๆ วิธีการดังกล่าว จะใช้ไม่ได้บน Windows 10 อีกแล้ว

การทำ Windows 10 Recovery กับ USB Drive

สำหรับการทำ Windows 10 Recovery กับ USB Drive เรื่องนี้จะเป็นวิธีพื้นๆ แต่ถือว่าเป็นความสำคัญที่หลายๆท่านที่ใช้ Windows 10 ควรมีติดบ้านหรือเอาไว้ใกล้ตัว เพราะหากวันดีคืนดีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เข้าใช้งานระบบ Windows ตามปกติไม่ได้ เช่น ต้องการใช้งาน System Restore, เรียกใช้งาน Safe mode, Reset PC, Refresh PC เป็นต้น ก็ต้องพึ่งพาเครื่องมือนี้ในการแก้ไขปัญหาครับ

Most Popular

Lastest Posts