Home Tags Welcome Screen

Tag: Welcome Screen

ปิดหน้าต่าง Welcome Screen เพื่อล็อกอินอัตโนมัติ

สำหรับท่านที่ใช้ Windows XP แล้วต้องล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน ซึ่งต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนทุกครั้งผ่านหน้าต่าง Welcome Screen ถ้าหากอยากจะปิดหน้าต่างตัวนี้เพื่อเข้าใช้งานในทันที โดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ด สามารถทำได้ดังนี้เลยครับ ....

ปิดการใช้งานปุ่ม Shutdown ที่ Welcome Screen

เวลามีเด็กหรือคนที่มือบอนชอบมาคลิกนู่นคลิกนี่บนหน้าจอเล่นตลอดเวลา หรือบางครั้งเรากลัวว่าเขาจะเผลอไปคลิกปุ่ม Shutdown เข้า โดยที่ยังไม่ได้ Logon ดังนั้นเราจะป้องกันไม่ให้เขาคลิกปุ่ม Shutdown ที่หน้าจอ Welcome Screen ได้ดังนี้ ....

Lastest Posts

Most Popular