Home Tags Virus

Tag: Virus

ไวรัส (Virus) และ วอร์ม (Worm) แตกต่างกัน?

ไวรัส (Virus) ปกติไวรัสจะมีความสามารถในการสำเนาตัวมันเองไปเกาะติดกับโปรแกรมตัวอื่นๆได้ เมื่อไวรัสทำงานซึ่งอาจจะทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามกลไลของระบบอ่าน-เขียนข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว โดยมันจะคอยดูว่ามีโปรแกรมอะไรอยู่ในเครื่องของเราบ้าง จากนั้นมันก็จะสำเนาตัวเองไปติดกับโปรแกรมในเครื่อง ส่วนการแพร่ ....

Lastest Posts

Most Popular