Home Tags SpinRite

Tag: SpinRite

การอ่าน/เขียนข้อมูลกับฮาร์ดดิสต์มีปัญหา

บ่อยครั้งที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ดีๆแล้วเครื่องก็มักหยุดค้างไปซะ เฉยๆหรือขึ้นหน้าจอสีฟ้า (Blue Screen) หรือเข้าไปใช้งานในบางไดรว์ไม่ได้ มักขึ้น Error ตลอด และเมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็อาจเข้าสู่ระบบไม่ได้อีกเลย ให้สันนิษฐานว่าปัญหาเหล่านี้น่าจะมาจากฮาร์ดดิสต์เกิด Bad Sector ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีการอ่าน/เขีนข้อมูล โดยสาเหตุของการเกิด Bad Sector ....

Most Popular

Lastest Posts