Home Tags Service Pack

Tag: Service Pack

ความหมายของ Service Pack คืออะไร

Service Pack คือ เป็นชุดของโปรแกรมปรับปรุงที่รวบรวมการแก้ไขปัญหาในแต่ละรอบของการแก้ไข โดยรวมมาเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถติดตั้งได้เรียบร้อยภายในครั้งเดียวต่างจากการอัพเดตแบบปกติตรงที่ไฟล์ของการอัพเดตจะเกิดขึ้นหลายครั้งตามจำนวนปัญหาที่พบ แต่ Service Pack เป็นการรวมหลายๆการอัพเดตมาเป็น...

Lastest Posts

Most Popular