Home Tags Safemode

Tag: Safemode

แก้ปัญหาด้วยเมนู Last Known Good Configuration ใน Safe Mode

ท่านสามารถใช้ตัวเลือก Last Known Good Configuration เพื่อกู้การทำงานครั้งหลังสุดผ่านการตรวจสอบและการทำงานของรีจิสตรี โดยจะมีการ Remove เอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและกำลังเป็นสาเหตุของปัญหาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดเรียงข้อมูล (Defragment) บน Safemode

โดยปกติแล้วการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสต์หรือการ Defragment เครื่องนั้น แนะนำว่าควรจะกระทำบน Safemode เพื่อป้องกันไม่ให้มีโปรแกรมอื่นใดมารบกวนการทำงานของโปรแกรม Disk Defragmenter ซึ่งจะทำให้กระบวนการ Defrag นั้น ทำงานได้อย่างไม่ติดขัดและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าเป็นการ Defrag ในโหมดปกติของ...

Lastest Posts

Most Popular