Home Tags Ribbon Bar

Tag: Ribbon Bar

เปลี่ยนอักษรแท็บ Ribbon Bar บน Microsoft Office 2013 ให้น่าใช้ยิ่งขึ้นกันดีกว่า

สำหรับ Ribbon Bar บน Microsoft Office 2013 ที่มีการออกแบบมาใหม่ ถ้าสังเกตดูจะพบว่าชื่อคำสั่งของแต่ละหัวข้อจะเป็นภาษาอังกฤษที่มีแต่ตัวอักษรเป็นพิมพ์ใหญ่ ซึ่งก็อาจจะกินพื้นที่เกินความจำเป็นให้กับจอมอนิเตอร์ของเพื่อนๆที่มีขนาดเล็ก หรืออีกกรณี ก็อาจจะทำให้เกิดความสับสน รำคาญ กับแต่ละหัวข้อที่ต้องการเรียกใช้งาน ดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวอักษรให้อักษรนำหน้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียว เพื่อทำให้การใช้งานทำได้สบายตาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากครับ

Lastest Posts

Most Popular