Home Tags Recycled.exe

Tag: Recycled.exe

วิธีกำจัดไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ในแฟลชไดร์ว Recycled.exe

ไวรัสชนิดนี้เท่าที่ผมสังเกต มันจะไม่ทำอันตรายกับโฟลเดอร์ใดๆในเครื่องเลย แต่จะฝังตัวเองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆและทำการซ่อนโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในแฟลชไดร์วแทน และเมื่อเราเอาแฟลชไดร์วที่ติดไวรัสตัวนี้ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆไวรัสก็จะแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆด้วย ....

Lastest Posts

Most Popular